Kunstkommentar:

En installation om monoteismens dogmer

Albertslundere skriver på skift om Jens Galschiøts debatskabende skulpturer. Denne kommentar er skrevet af Mehmet Kücükakin (SF), viceborgmester

Siden 2003 har Jens Galschiøt arbejdet på en idé om at skabe et stykke kunstværk, der omhandler et af vor tids helt store problemstillinger; nemlig de religiøse dogmers store indflydelse på vores samfund.
Galschiøt har skabt et kunstværk der består af bogstaverne i ordet FUNDAMENTALISM, som sammen danner en lukket cirkel. Hvert enkelt bogstav er opbygget af religiøse bøger fra de tre monoteistiske religioner, henholdsvis Koranen, Biblen og Toraen. De enkelte bogstaver bliver dannet af de mange bøger der er stablet oven på hinanden. Hvert bogstav er repræsenteret af bøger fra en enkelt religion.
Kunstværket har kun en enkelt indgang ved bogstavet T, hvor der står ”Welcome” på ydersiden, og en udgang ved samme bogstav, hvor der på indersiden står ”NO EXIT”. Dette kan ifølge Galschiøt fortolkes som, at det er let at komme ind i en fundamentalistisk gruppering, men at det kan være svært at bryde ud af samme gruppering, da dette vil være et brud på de forskrevne regler i den pågældende tro.
Hvert enkelt bogstav er placeret oven på en stålsokkel, som har en fladskærm på både inder- og ydersiden. På ydersiden af cirklen, vil der på fladskærmene blive vist ”lyse” citater fra de religiøse bøger, som efter Jens Galsciøts mening udtrykker det humane i menneskeheden, såsom næstekærligheden, omsorg for de svage, tilgivelse m.m. Og på indersiden vil der så blive vist de ”mørke” citater fra de religiøse bøger som udtrykker en inhuman holdning som f.eks. grusom afstraffelse af syndere, at kvinder skal adlyde mænd osv.
Galschiøt har formået at skabe et unikt og smukt kunstværk der akkurat formår at ramme plet med hensyn til kunst der berør religiøse områder. Kunstværket er efter min opfattelse yderst inspirerende og er med at vi mennesker kan reflektere over de religiøse dogmers betydning i vores samfund. Jens Galschiøt understreger tydeligt, at hans kunstværk ikke har til formål om at være et antireligiøst kunstværk, men blot fortælle, at det ikke er ordlyden i de religiøse bøger der er det afgørende, men snarere hvem det er der fortolker ordlyden og med hvilket formål.
Formålet med Galschiøt kunstinstallation er, at påpege vigtigheden af, at det ikke er de religiøse bøger der er noget galt med, men derimod dem der vælger at fortolke bøgerne uden at tage hensyn til de samfundsmæssige ændringer og fremskridt som mennesket gennemgår.
Bøgerne der danner bogstaverne er, af hensyn til de 3 religioner, lavet af voks. Dette viser kunstnerens/Galschiøts meget betænkelige menneskelige side, da han ikke ønsker ”en ufrugtbar blasfemi-diskussion”.

null

Publiceret 07 June 2013 03:00