SONY DSC

SONY DSC

Udflugt til fremtidens spildevand

Agenda Centeret var sammen med 25 albertslundere på besøg hos Spildevandscenteret på Avedøre Holme

Avedøre Holme er kendt for sin energiproduktion fra vindmøller og Avedøreværket, men Spildevandscenteret på Avedøre Holme bidrager faktisk også til festlighederne. Spildevandscenteret, der bl.a. modtager spildevand fra Albertslund, renser vores spildevand og leder det ud i Øresund, men der foregår også en betydelig produktion af biogas på anlægget. I øjeblikket produceres der gas nok til at dække halvdelen af anlæggets eget forbrug, men i fremtiden kan det blive meget mere. "På længere sigt vil det måske blive muligt at optimere anlægget, så Spildevandscenteret også kan modtage biologisk materiale fra køkkener, og ikke kun fra afløb. På den måde kan vi også lave biogas af madaffaldet," fortalte kommunikationschef ved Spildevandscenteret, Stig Dalum til 25 albertslundere der var på ekskursion med Agenda Centeret, for at se og høre om vindmøllerne og energiproduktionen på Spildevandscenteret. Spildevandscenteret laver energi ud af det biologiske materiale i spildevandet. Materialet sendes ind i store rådnetanke, hvor det omdannes til gas. Når biogassen afbrændes produceres der elektricitet og varme. "Det er spændende, at madaffald indgår i Spildevandscenteret fremtidsplaner. Vi skal tænke nyt, når vi skal omstille os til vedvarende energikilder, og Spildevandscenterets energiproduktion er et rigtig godt eksempel på nytænkning," siger Zacharias Madsen fra Agenda Centeret. Spildevandscenteret står også overfor andre store udfordringer. Klimaforandringer giver voldsommere regnskyl og dermed øgede mængder regnvand, der skal håndteres på en gang, da ikke alle tilsluttede kommuner har selvstændige kloakker til regnvandet, som vi har i Albertslund. I værste fald betyder det, at Spildevandscenteret bliver nødt til lede vandet urenset ud i Øresund. Derfor har det betydning for vores vandmiljø at kommuner og borgere tilbageholder regnvandet i haver og våde enge.

Publiceret 27 June 2013 06:00

SENESTE TV