Klimaskiltet i Kanalgaden afsløres

Klimaskiltet i Kanalgaden afsløres

Undskyld, er det her vejen til Warszawa?

Agenda Centeret markerede åbningen af FN’s klimakonference ved at rejse et klimaskilt langs Kanalen

Åbningen af FN’s 19. klimakonference, den såkaldte COP 19, i Warszawa i Polen blev markeret af Agenda Centeret med afsløringen af et nyt Klimaskilt i Kanalgaden Klimaskiltet har pile i retning mod forskellige byer, der alle har betydning for processen frem mod en global klimaftale. Første skridt blev taget i Rio de Janeiro, der ligger 10.183 km fra Kanalen. Her samledes alverdens ledere i 1992 for at sætte miljø, klima og bæredygtighed på dagsordenen. Det næste store skridt blev taget i 1997 i Kyoto, 8610 km væk. Det var her CO2-kvotesystemet blev aftalt. Det fik dog efterfølgende en hård og langsom fødsel. Ligesom det stort anlagte COP 15 Topmøde i Bella Centeret (15 km væk) ikke fik sat afgørende skub i sagerne. Og i år er der så Klimatopmødet, COP 19 i Warszawa (684 km væk), der danner rammen for den videre proces mod en klimaaftale, der skal begrænse udledningen af CO2.

Skilt peger opad

Noget overraskende peger en af pilene opad. Den viser til gengæld, hvad det hele handler om. På den står der ”Drivhuseffekt 0-10 km”. Povl Markussen fra Agenda Centeret forklarer: ”Ved at se på Klimaskiltet, kan man godt få indtryk af, at vores planet er virkelig stor. Der er jo over 8.000 kilometer den ene vej til Kyoto i Japan og over 10.000 kilometer den anden vej til Rio i Brasilien! Men drivhuseffekten, den er lige her i de kun 10 kilometer atmosfære over vores hoveder. Det er det eneste sted i hele universet, vi mennesker kan leve, og derfor skal vi passe godt på det. Konsekvenserne af ikke at gøre det, har de netop mærket i Filippinerne. Orkan, flodbølge, død og ødelæggelse. Vi er nødt til at tage hensyn til, at det tynde atmosfæriske lag, vi kan leve i, er skrøbeligt”.

Skiltet afsløres

Skiltet afsløres

Lys på kloderne

”Desværre er der ikke meget, der tyder på et afgørende gennembrud i forhandlingerne i Warszawa. Realistisk set kommer det først om to år på COP 21 i Paris. Men aftale eller ej, så kan vi være helt stensikre på, at det lokale engagement i omstillingen til energibesparelser og vedvarende energi aldrig bliver overflødig. En global aftale kan ikke gøre det alene. Vi er nødt til også at tage udfordringen op lokalt. Derfor har vi også sat en pil på Klimaskiltet med teksten ”Agenda Centeret 0,009 km”. Så ved man, hvor man kan henvende sig, hvis man har brug for hjælp, og på den måde får vi forbundet den store globale historie, som klimaskiltet fortæller, med lokal handling og engagement”, slutter Povl Markussen. I anledning af COP 19 i Warszawa har Kulturøkologisk Forening også lys på Klodemosaikken på støjmuren ved jernbanen, som de også har gjort det under de tidligere Klimatopmøder. Topmødet og oplysningen af mosaikken slutter den 22. november. Hvorimod klimaskiltet kan ses permanent ud for Agenda Centeret, Kanalens Kvarter 32.

Publiceret 14 November 2013 08:00

SENESTE TV