Folkeoplysningsudvalget var på cykeltur langs Store Vejleå - hvor man bl.a. fik lejlighed til at høre resultaterne af el-fiskeri.

Folkeoplysningsudvalget var på cykeltur langs Store Vejleå - hvor man bl.a. fik lejlighed til at høre resultaterne af el-fiskeri.

Fiskelivet i Store Vejleå er ved at få det bedre

Folkeoplysningsudvalget var ude at cykle for at høre om St. Vejleå

Folkeoplysningsudvalget har været på cykeltur langs med St. Vejleå med Arne Lie som turguide.
Det helt specielle ved turen var den indlagte bestand-analyse af åen opstrøms Tueholm sø.
Her havde Arne Lie entreret med Bjørnens Lystfiskerklub, som sammen med Danmarks Sportsfiskerforeninger havde sørget for, at der blev el-fisket på et stræk af åen.
Resultatet var ret enestående, idet der foruden skaller, blev fanget en suder samt en del små 1 års bækørreder på de nye gydebanker i åen.
“Det tegner godt for åens fremtid som laksevand”, fastslår Susanne Storm Lind, formand for Folkeoplysningsudvalget. “Åen er derfor klar til at kunne modtage laksefisk direkte fra havet, den dag projektet med at lægge St. Vejleå uden om henholdsvis Tueholm og Vallensbæk sø bliver en realitet”.
“Undervejs oplevede deltagerne hvilke enestående oplevelser der findes langs med åen, fra det historiske vadested, hvor konger gik over for at komme til Roskilde Domkirke ved Snubbekorsvej, hvor åen har sit udspring, til græssende køer langs med golfbanen, våde enge i Egelundsparken som modtager regnvand fra Herstedvester og agerne, regnvandsbassiner med piletræer, som renser vandet i Hyldagerparken, og et stykke flot restaureret genslynget å fra Jernbanen til Tueholmsø, kun 15 km fra København”, fortæller Susanne Storm Lind.
Udvalget blev indviet i planerne om at opsamle vandet fra Rådhusdammen og Kanalen efter vandhaverne i en nyetableret sø, samt våde enge i 2014.

Publiceret 13 September 2014 08:00