Stort hjælpearbejde for Store Vejleå

15 tons grus, og åen fik en ny gydebanke

15 tons grus i St. Vejleå på to en halv time - det kan godt se lidt dramatisk ud...
Det gjorde det også lørdag d. 27. september, hvor åen fik endnu en gydebanke.
”Anledningen var et kursus i vandløbspleje, som om formiddagen blev gennemført i lokalerne hos I/S Vallensbækmose og om eftermiddagen ved St. Vejleå, som vi havde fået lov til at benytte af Albertslund Kommune. Kurset blev afholdt i et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund og vores lokale Bjørnens Sportsfiskerforening", fortæller Bjørnens formand Kjeld Willerslev.
Kurset indgik i det sjællandske lystfiskerprojekt Fishing Zealand, et projekt der dels handler om at forbedre de sjællandske vandløb for at skaffe flere fisk dels handler om at skabe større interesse for lystfiskeriet.
"Vi var 24 lystfiskere og naturinteresserede, som deltog i kurset. Kommunes Å-mand fra Materialegården Benn Børner havde perfekt sørget for indkøb af grus nok til en gydebanke leveret lige ved siden af åen samt forskelligt udstyr, og Benn medvirkede ligeledes i kurset som rådgivende deltager", siger Kjeld Willerslev.
”Det så på et tidspunkt ret så dramatisk ud for de forbipasserende naturbrugere. På to en halv time fik vi udlagt cirka 10 kubikmeter grus i åen, og det svarer til cirka 15 tons. Det blev gjort manuelt med skovle og river."

Så voldsomt ud

Åen er ca. halvanden meter bred på det pågældende sted og ca. 20 cm dyb. Gydebanken lægges som en 10 meter lang bane i hele åens bredde og slutter i en højde på 25-30 cm grus. Det betyder logisk at vandet i nogen tid bliver stoppet helt ovenfor gydebanken, efterhånden som gruset vokser sig højere end vanddybden.
"Samtidig begynder vandet neden for gydebanken at forsvinde ned af åen. Så det så ret voldsomt ud, og kender man ikke til vandløbspleje, så kan det absolut virke dramatisk. Det løser sig dog efter nogen tid, for når vandet er steget tilstrækkeligt, løber det hen over gydebanken og fortsætter så helt, som det plejer at gøre. Åen kommer til at ligne sig selv, men den har så fået endnu en gydebanke, som åens ørreder vil bruge til deres æglægning", siger Kjeld Willerslv.
"Vi håber jo på, at vi en dag får ført åen i et omløb uden om Tueholm Sø og Vallensbæk Sø. Det arbejder jeg for bl.a. gennem St. Vejleådals Arbejdsgruppen i Friluftsrådet Storkøbenhavn Vest sammen med bl.a. vores Naturgruppeformand i Albertslund Arne Lie, som også er formand for Arbejdsgruppen."
Med omløbet gennemført, vil naturbrugerne kunne opleve gydende havørreder på denne gydebanke og de øvrige gydebanker i åen. Der kommer også flere gydebanker, for vores naturprojekter med Albertslunds skoleelever fortsætter i den kommende tid, hvor man starter med på skolen at undervise eleverne med ny viden om naturen, og hvor de så bagefter også udstyret med skovle og river laver flere gydebanker i St. Vejleå.
"Dermed får både naturen og skoleelverne noget nyt”, siger Bjørnens formand.

Publiceret 05 October 2014 10:00

SENESTE TV