Ny skoleleder:

Alle elever skal flytte sig fagligt

Nieller Mandrup er begyndt som ny skoleleder på Herstedvester Skole

”Vi har en rigtig god skole, der kan blive endnu bedre”, siger Neiller Mandrup, der 1. august 2015 havde første arbejdsdag som ny skoleder på Herstedvester Skole. Han uddyber: ”Der er allerede mange forældre, der har fortalt mig, at de er glade for skolen. Vi har en masse dygtige lærere og pædagoger på skolen og et godt arbejdsmiljø . Så der er en masse ting, som vi kan bygge videre på.” Nieller lægger stor vægt på, at eleverne skal flytte sig fagligt, og at trivsel også handler om, at eleverne føler, at de kan følge med i timerne. ”Vi skal have mere fokus på, at alle elever lærer så meget som de kan. Vi skal både flytte Viggo fra at få 00 i matematik til at få 2, Hafsah fra 4 til 7 i engelsk og Ida fra 10 til 12 i dansk. Samtidig skal eleverne have 02 i dansk og matematik for at komme ind på erhvervsuddannelserne, mens politikerne også taler om at indføre karakterkrav for at komme på gymnasiet. Alle vores elever skal være i stand til at opfylde de krav og gennemføre en ungdomsuddannelse,” siger han og fortsætter: ”Det er også rigtig vigtigt, at eleverne trives og er glade for at gå i skole. Men trivsel og faglighed hænger tæt sammen. Hvis eleverne føler, at de kan leve op til de faglige krav vi stiller til dem og de udvikler sig, så stiger deres trivsel også”.

Engagerede og aktive forældre

Siden han startede på skolen har været rundt og hilse på alle eleverne i klasserne, han er ved at holde en individuel samtale med hver enkelt lærer og pædagog, ligesom han har talt med en masse forældre. ”Selvom jeg har været på skolen i under 2 måneder, er mit indtryk, at vi er heldige at have nogle engagerede og aktive forældre. Det engagement og den interesse for skolen vil vi gerne bygge videre på. En god skolegang er jo et samarbejde mellem skolen, forældrene og eleven. Så forældrene har stor indflydelse på deres barns skolegang. Vi vil meget gerne have, at forældrene taler positivt om skolen over for deres børn. De må naturligvis meget gerne være kritiske over for det vi gør på skolen. Men så skal de kontakte deres lærer eller en af afdelingslederne. Og ikke til deres børn, siger han”.

Samarbejde og fleksibelt skema

Selvom det tager tid at lære skolen at kende, har han allerede ideer til nogle af de konkrete forandringer, som elever og forældre vil opleve med ham som skoleleder. ”Noget af det forældrene og eleverne kan forvente, er mere tværfagligt samarbejde, hvor fagene flyder mere sammen. I sprogfagene kunne der være et fælles tema om grammatik, hvor lærerene inddrager alle sprogene på en gang i en klasse. Vi har allerede fleksibelt skema, men det vil jeg også gerne udbygge mere. Det betyder nemlig, at vi kan planlægge, så eleverne får færre vikartimer. Når eleverne har deres egne lærere i egne fag, er det med til at øge kvaliteten i undervisningen,” siger han.

Tilbage til Albertslund

Hvis der er nogle, der kan genkende navnet Nieller Mandrup er det ikke forkert. Han har nemlig boet de første 23 år af sit liv i Albertslund. Derefter har han blandt andet været lærer i Gentofte og viceskoleleder på en skole I Rødovre. Men selvom han bor i Bagsværd, er han glad for at være tilbage i Albertslund igen. ”Mit indtryk fra dengang jeg boede her, at vi er gode til at have øje for at alle skal trives og sørge for at hinanden har det godt. På skolen har vi har relativ en flad, demokratisk kultur, som også passer godt til mig. Og så er det selvfølgelig spændende at være tilbage på en skole i Albertslund, hvor jeg selv har boet som barn. Nu er det bare mig, der skal være med til at sørge for at alle eleverne får en god og lærerig tid i skolen,” afslutter han. brie

Publiceret 24 September 2015 00:00