De udvalgte MatematikTrænere fra EduLab, som varetager den ugentlige undervisning, er unge med en passion for matematik, som kan tale med de unge i øjenhøjde

De udvalgte MatematikTrænere fra EduLab, som varetager den ugentlige undervisning, er unge med en passion for matematik, som kan tale med de unge i øjenhøjde

Skole har regnet den ud:

Knækker koden til matematik

Herstedøster Skole har haft succes med intensivt matematik-projekt

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Et intensivt forløb med digital matematiktræning skal gøre elever fra udskolingen på Herstedøster Skole klar til de skærpede karakterkrav på ungdomsuddannelserne.
Det sidste hold afslutter deres 12 ugers forløb i den kommende uge. Og der er allerede store forbedringer at spore blandt de deltagende elever, der bl.a. undervises via matematikportalen MatematikFessor.dk, der automatisk differentierer sværhedsgraden til elevernes niveau.
I takt med, at der indføres skrappere karakterkrav på en række ungdomsuddannelser, er Herstedøster Skole blevet mere bevidste om, hvad deres elever har med i bagagen når de forlader skolen.
"De unge skal have mulighed for at skabe sig det liv, de ønsker, uden at en karakter skal være stopklods", fortæller skoleleder Birgitte Pilgård fra Herstedøster Skole.
Skolen er en af landets største folkeskoler, med næsten 1000 elever fra meget forskellige baggrunde, hvor der bl.a. er stor forskel på, hvor meget hjælp de kan få hjemmefra.
Derfor har Herstedøster Skole indgået samarbejde med virksomheden EduLab, som bl.a. driver Danmarks største, digitale matematikportal, MatematikFessor.dk, om et intensivt matematiktræningsforløb på 12 uger, som skal opgradere udvalgte elevers matematikkundskaber.
Forløbet er tilrettelagt ud fra de enkelte elevers niveau. De ca. 12 deltagende elever på et hold tages ud af den sædvanlige matematikundervisning, for at arbejde intensivt og målrettet med netop de grundlæggende matematikfærdigheder, de har allersværest ved.
"Vi bruger MatematikFessor.dk til at identificere elevernes faglige ”huller”, og derefter kan vores matematiktrænere sætte ind med individuelle lektiepakker, så de får hjælp med netop deres udfordringer", fortæller Thomas Køier, redaktør og projektleder hos EduLab.
Den skræddersyede undervisning har allerede produceret gode resultater, og flere af elevernes klassekammerater har vist interesse i at deltage, efter de kan se, hvor meget deltagerne har rykket sig. Skoleleder Birgitte Pilgård mener desuden, at de små hold og det meget intensive forløb er medvirkende til den positive udvikling.
"Det gør en stor forskel, at de bliver taget ud af deres vante miljø og sat sammen i nye grupper. Og dét, at forløbet er så intensivt, giver de unge en mulighed for at få en succesoplevelse inden for et velafgrænset tidsrum – og de rykker sig virkelig hurtigt", fortæller skolelederen.
Det intensive matematikløft giver ekstra ressourcer til den enkelte elev, så de får mere hjælp til netop deres vanskeligheder. Det har også en positiv effekt på de resterende elever i klassen, som får færre kammerater at dele lærerens tid med. De udvalgte MatematikTrænere fra EduLab, som varetager den ugentlige undervisning, er unge med en passion for matematik, som kan tale med de unge i øjenhøjde.
"Vores lærere er naturligvis eksperter på deres felt, men det skaber bare en anden dynamik, når underviserne er nogen, de unge kan spejle sig i. At se en anden ung, der virkelig brænder for matematikken og er en rigtig nørd, viser de unge, at det er OK at være fagligt dygtig og engageret – noget de måske ikke har oplevet før", siger Birgitte Pilgård.
Det sidste ud af de 7 hold afslutter deres forløb i den kommende uge, og skolelederen har store forventninger til resultatet. Det forventes, at elevernes niveau vil blive løftet omkring en karakter. Karakteren er dog ikke det vigtigste. Det er derimod, at de unge får en succesoplevelse, de kan tage med sig videre i uddannelsessystemet.

Publiceret 05 June 2016 06:00