Succes med musikskolelærere i klasseværelset

Skolerne kan ikke få nok musiklærere. Derfor har man på Herstedlund skole udvidet det mangeårige samarbejde med Albertslund Musikskole

Af
Jørgen Brieghel

Herstedlund skole og musikskolen har samarbejdet i mange år. Blandt andet har musikskolens og folkeskolens lærere arbejdet sammen om indskolingsklasserne på lige fod med de øvrige skoler i Albertslund. Herudover har der været en decideret blæserklasse, hvor alle elever i klassen fik mulighed for at prøve at spille trompet, klarinet, saxofon, horn eller tuba. Ved det nye skoleårs start trådte musikskolelærerne for første gang alene ind i førsteklasserne på Herstedlund skole.

For få musiklærere

Søren Hald skoleleder Herstedlund skole forklarer om baggrunden: "Vi har oplevet, at det er vanskeligt at få rekrutteret musiklærere. Der bliver simpelthen uddannet for få fra seminarierne. Måske har den langvarige debat i samfundet om børnenes faglige niveau, fået de studerende til at vælge mere boglige fag på seminariet frem for de kreative og musiske. Da Musikskolen og Herstedlund skole har haft et godt samarbejde gennem flere år, var det naturligt for mig at henvende mig til Morten Praëm. Vi har derfor kunnet byde to meget dygtige medarbejdere velkomne på 1. årgang i musiktimerne. Samarbejdet falder meget fint i tråd med skolens målsætning om at hjælpe alle elever med at opnår deres mål samt at stille de dygtigste medarbejdere til rådighed for dem. Ydermere er der god sammenhæng til folkeskolereformens invitation til at bringe andre aktører ind på skolen".

Ser frem til samarbejdet

"Vi ser rigtig meget frem til vort udvidede samarbejde, som forhåbentlig kan blive til gavn for begge vore skoler, men allerførst til gavn for eleverne" siger Morten Praëm, leder af Albertslund Musikskole. "Forskning peger utvetydigt på, at musikken både som lyttende, men især som udøvende har stor indflydelse". Han fortæller, at de lærere, musikskolen har tilknyttet, har erfaring med undervisning i folkeskolen. Musikskolen vil dog løbende opgradere lærere som underviser i folkeskolen, og i særlige tilfælde støtte i forhold til en merit. "Lærerne, som er tilknyttet klasserne, vil gennem undervisningen bl.a. introducere børnene for musikinstrumenter som de selvfølgelig skal prøve at spille på. På den måde kommer der også en direkte sammenhæng mellem musikkens teoretiske del som man især lærer ved at spille sammen. Ligeledes tænker vi forskellige fagkombinationer ind i faget musik, bl.a. matematik, fysik og dansk", siger Morten Praëm.

Publiceret 30 November 2016 06:00