Plan om nye plejeboliger og butikker i Centrum

Albertslund får brug for flere plejehjemspladser. Derfor foreslås det at bygge nyt ved Albertshøj og på Humlehusene

Af
Jørgen Brieghel

”Når man ser på prognoserne, vil Albertslund få brug for flere plejehjemspladser og flere pladser indrettet til borgere med demens. Derfor går vi lige nu med overvejelser om at udbygge kapaciteten”, siger borgmester Steen Christiansen.
”Der er to forslag i spil: Det ene er at udbygge plejecentret Humlehusene. Det kræver en ny lokalplan, og det vil i givet fald betyde, at der skal bygges en etage på det bestående. Det andet er at sætte gang i etape 3 af centerbyggeriet. Det betyder, at der kan bygges op på arealet, hvor SuperBest lå i gamle dage. Det betyder, at det tårn, som lå i det oprindelige projekt kan blive en realitet”.
Byggeriet af etape 3 vil give 24-30 plejeboliger samt 15 ældre- og handicapvenlige boliger.
De 24-30 nye plejeboliger vil sammen med kommunens nuværende 128 plejeboliger give en samlet kapacitet på 152-158 plejeboliger.
”For mig at se giver det god mening at etablere nye plejehjemspladser i centerområdet og i nærhed af plejecentret Albertshøj, hvor vi i forvejen har personale og drift. Det vil give god sammenhæng. Samtidig kan ejeren af Albertslund Centrum, Citycon, få mulighed for at etablere nye butikker i bunden af nybyggeriet”, siger Steen Christiansen.
”Samtidig er planen at få ændret lokalplanen for området ved Humlehusene, så der kan udbygges her senere”, siger borgmesteren.
Forvaltningen skriver i indstillingen, at det typisk tager 8-12 måneder at få godkendt en ny lokalplan, afhængigt af, hvor mange indsigelser der kommer.
”Hvis vi skal levere tryghed og pleje for borgerne, er vi nødt til at bygge flere plejehjemspladser, og det skal ske inden for de næste 4-8 år”, siger Steen Christiansen.
”Er det så nok, kan man spørge. Det kan ingen sige med sikkerhed, men vi er nødt til at handle ud fra de tal, vi har lige nu om udviklingen på området. De viser altså, at behovet er der”.
Det er tanken, at centret ejer, Citycon, skal bygge for Albertslund Kommune. En repræsentant for ejerens administrationsselskab deltog da også, da sagen blev behandlet på økonomiudvalgsmødet sidste uge.
“Nu skal vi have en sag vedtaget, og det forventer jeg kan ske på februarmødet. Herefter skal Citycon vurdere, hvordan de vil investere i Albertslund Centrum. Det er rigtigt glædeligt, at der kommer til at ske noget”, siger Steen Christiansen. Han fortæller, at der på økonomiudvalgsmødet var behov for at tale mere om sagen. Derfor blev den udsat til et ekstraordinært udvalgsmøde 7. februar. Der er altså fortsat diskussion om mulighederne, men der er enighed om, at der er behov for flere pladser. Desuden ligger det i sagen, at man skal undersøge mulighederne for at det åbne dagcenter, som i dag holder til i de gamle Albo-lokaler, rykker med over i det nye byggeri.

Det overvejes at sætte gang i etape 3 af centerbyggeriet. Med et tårn mere.

Det overvejes at sætte gang i etape 3 af centerbyggeriet. Med et tårn mere.

Publiceret 07 February 2017 05:00