Det er i denne ende af Albertshøj, der skal opføres nyt byggeri.

Det er i denne ende af Albertshøj, der skal opføres nyt byggeri.

Flertal vil have gang i plejebyggeri i Centrum

Der skal være nye plejeboliger i 3. etape af Albertshøj, og Humlehusene skal gøres klar. Desuden vil kommunalbestyrelsen have en plan for udvikling af Albertslund Centrum

Af
Jørgen Brieghel

Der er brug for plejehjemspladser – ja der er allerede venteliste, og behov vil stige de kommende år. Derfor skal der bygges nyt. Det bliver i første omgang ved siden af det nuværende plejecenter Albertshøj. Der skal bygges et nyt plejetårn ved siden af det bestående og oven på de gamle SuperBest lokaler i Albertslund Centrum. I bunden gøres der plads til butikker. Man følger altså den oprindelige plan for centerbyggeriet – den såkaldte etape 3 af Albertshøj.
Samtidig gør man den tomme grund i Humlehusene (ved siden af det nuværende plejecenter) klar til et byggeri i to etager.
Endelig skal det åbne, visiterede dagcenter på Albo kunne indpasses i det nye Albertshøjbyggeri.
Det er den beslutning, som kommunalbestyrelsen trafik på sit februarmøde tirsdag.
Her blev det bemyndiget forvaltningen at forhandle med centrets ejer Citycon. Planen er, at Citycon står for det nye byggeri og Albertslund kommune lejer sig ind.
Kommunalbestyrelsen ønsker desuden, at Citycon kommer med en helhedsplan for udviklingen af centret. En plan der bør være klar, når man underskriver den endelige købsaftale.

En udfordring

”Vi har en udfordring: Vi skal skabe nye plejehjemspladser og især demenspladser, og løsningen skal bære fremtiden i sig. Derfor er Albertshøj 3. etape og nyt byggeri i Humlehusene en god løsning”, sagde borgmester Steen Christiansen (S) på kommunalbestyrelsesmødet.
”Albertslund Centrum er det rigtige sted at begynde at bygge. Vi er ved siden af det nuværende plejecenter, og nybyggeri vil kunne understøtte udviklingen af centret. Det er vigtigt med udvikling i Albertslund Centrum. Derfor ser vi også frem til en helhedsplan for centret fra Citycon”.

Citycon skal ikke styre

Helge Bo Jensen (Enh.) kunne ikke stemme for projektet. Ifølge hans mening dækker nybyggeriet slet ikke behovet.
”Vi synes ikke, at et muligt samarbejde med Citycon skal være styrende for vores ønsker om plejehjem. Det bør være plejen, der er i centrum og ikke andre hensyn”, sagde han.
Enhedslisten mente, at man burde starte byggeri i Humlehusene, og så foreslog Helge Bo jensen, at man rev Albo ned og byggede nye plejeboliger her – i stedet for som planlagt at lade det indgå som en aftale i et storsalg sammen med Hyldagergrunden.

Lad os vente

Brian Palmund (V) kunen heller ikke stemme for sagen.
”Jeg synes fint vi kan vente på, at Citycon får gjort helhedsplan for centerudviklingen klar først, inden vi beslutter at indgå samarbejde med dem. Hvis grundlaget ikke er i orden, vil vi stå svagt, når vi skal lave aftale med dem”, mente han.
Desuden var han ikke begejstret for Albertshøj-byggeri på samme tid som et nyt gymnasiebyggeri skal i gang på den anden side af vejen. Det vil give meget støj og kaos i området, mente han.

Lad os udvikle nu

Lars Gravgaard Hansen (Kons.) syntes det var bedre med to byggerier på en gang, så var larmen da overstået – i stedet for at trække det ud, sagde han.
”Vi har talt meget om at få udviklet Albertslund Centrum. Nu har vi chancen, og derfor skal vi gribe den. Sagen her er god. Lad os give Citycon chancen for at udvikle centret. Det vil give flere lokale arbejdspladser – noget vi hele tiden efterspørger”, sagde han.

Vi skal ikke vente

Leif Pedersen (SF) sagde: ”Vi har ventelister, og derfor skal vi ikke udskyde beslutningen. Vi skal bygge bedst muligt og hurtigst muligt. Derfor er der behov for både etape 3 på Albertshøj og byggeri på Humlehusene”.
Danni Olsen (DF) sagde, at det var afgørende for at stemme for sagen, at man nu kræver en helhedsplan fra Citycon.
”Da vi vedtog etape 1 og 2 på Albertshøj fik vi også lovning på, at der ville ske en hel masse. Men siden har vi intet hørt. Der er ingen garantier for noget, men vi tror på det nu”, sagde han.
”Det er desuden vigtigt for os, at de partier som er med i sagen fra starten også kan være med undervejs i hele forløbet. Så vi giver her både Citycon og borgmesteren en ekstra chance”.
Danni Olsen mindede om, at der stadig er et hngeparti fra det første byggeri – nemlig facaderne, der skal renoveres.
Det fik Steen Christiansen til at svare, at naturligvis skal man bestræbe sig på at have partierne med i hele forløbet, og at der meget snart kommer en sag om facaderenoveringen.
Dennis Schmock (Rad.) sagde kort, at han syntes byggeriet skulle begynde på den tomme grund ved Humlehusene og at der ikke skulle satses 100 procent på Citycon.
Efter en længere debat var der afstemning.
Sagen blev vedtaget med stemmer fra Socialdemokratiet, SF, Konservative og Dansk Folkeparti. Enhedslisten, Radikale og Venstre stemte imod. Dog var der enighed om at klargøre byggeri ved Humlehusene.
Og i sagen om at gøre plads til det åbne dagcenter undlod Enhedslisten at stemme.

Publiceret 10 February 2017 08:52