Albertslund mod grusgrav:

Problemer med støj, støv og grundvand

Albertslund kommune gør indsigelser mod planerne om en grusgrav ved Vridsløsemagle

Af
Jørgen Brieghel

Albertslund kommune gør indsigelser mod region Hovedstadens planer om en grusgrav ved landsbyen Vridsløsemagle på den anden side af kommunegrænsen.
Albertslund kommune ser problemer med støj, støv og grundvand.
Det fremgår af et høringssvar, som er sendt til regionen. AP har tidligere fortalt om borgerne i Vridsløsemagle, der kæmper for at undgå at få en grusgrav i baghaven. De har bl.a. i AP gjort opmærksom på den risiko der ligger i forhold til Albertslund, når der hvirvles flyvesandet 'silt' op.
Med baggrund i artiklen og de reaktioner, som er kommet i sagen, har forvaltningen sendt et høringssvar.

Silt

Om støvet – eller silt, som der er tale om – skriver kommunen i sit høringssvar:
”Støv fra grusgrave kan være generende for de omkringboende, også for borgere i Albertslund Kommune. Vi har boliger, grønne rekreative område samt en badesø og en golfbane liggende tæt på området for grusgraven. En andel af støvet kan være silt, som er en jordtype med partikelstørrelse på 0,002 – 0,063 mm. De meget små og fine partikler kan det give anledning til luftbåren støv, som i blæsevejr fra vest og sydvestlig retning kan blive båret langt, og dermed ind i Albertslund Kommune”.

Michael Høj og René Nielsen fra gruppen mod grusgrav ved Vridsløsemagle. Arkivfoto: brie

Michael Høj og René Nielsen fra gruppen mod grusgrav ved Vridsløsemagle. Arkivfoto: brie

Støj

Støjgenerne påpeges også:
”Udgravning i grusgraven vil give støjende aktiviteter, som kan høres og være generende langt væk fra aktiviteterne – især når vinden er vestlige og sydvestlig, hvilke den ofte er i Danmark.
Derfor vil det være en gene for Albertslund Kommunes borgere”.
”Samtidig må der forventes et anseeligt antal kørsler med tungtlastede lastbiler af Snubbekorsvej og andre kommunale veje til Motorring 4, med støj til følge for borgere, golfbanen, badesøen og de rekreative naturområder. Kørslerne skal foregå i mange år, med generende støj i mange år”, står der i høringssvaret.

Grundvand

Der ligger en grundvandsboring i området. Det får kommunen til at skrive:
”HOFOR's planlagte boringer i Vestskoven langs Motorring 4, ca. 2,5 km fra den foreslåede grusgrav, kan give udfordringer for en kommende vandindvinding.
HOFOR har bl.a. nævnt, at der i miljøvurderingen bør tages højde for OSDområder og BNBO'er, og bl.a. have fokus på risici for iltning af grundvandsmagasinet. Selvom strømningsretningen ud fra potentialekort i dag er sydgående i området, kan oppumpning af grundvand måske have en betydning for en ændring af strømningsretningen”.

Indsigelser

Samlet mener Albertslund kommune, at der vil være påvirkning af natur og miljø i omgivelserne, og deraf risici for gener i form af støv, støj, grundvand samt naturoplevelser. Derfor gør Albertslund Kommune indsigelse mod etablering af grusgrav syd for Vridsløsemagle.

Hent høringssvaret her

Publiceret 17 May 2017 06:00

Albertslund Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Albertslund Posten
SENESTE TV