Politikerne enige:

Madordning på Albo skal fortsætte

Madordningen på Albo slutter 7. juli. Et enigt velfærdsudvalg ønsker at ordningen fortsætter. Men der er knaster

Af
Jørgen Brieghel

7. juli slutter ordningen med at tilbyde hjemmeboende pensionister i Albertslund et måltid varmt mad for 45 kr. i det gamle Albo. Ordningen har siden 24. april kørt i ”Det åbne dagcenter” på Albo.
Albo skal rives ned, og Det åbne dagcenter” flytter over i lokalerne Stationsporten 1 (overfor Kvickly). Kommunen overtager lokalerne her 1. december.
“Det åbne dagcenter” kan fortsætte aktiviteterne på Albo indtil den 1. december. Men fra den 7. juli uden tilbud om et varmt måltid mad.
Kommunens jurister har vurderet, at madordningen ikke kan flyttes med til de nye lokaler. Det er i centerområdet, og så er der konkurrencehensyn at tage til de øvrige caféer i centrum.
Madtilbuddet er konkurrenceforvridende, fordi kommunen yder et indirekte tilskud til husleje, køkkenmedarbejder og drift.
Sagen blev behandlet om mødet i velfærdsudvalget onsdag.
”Her var det glædeligt, at et enigt udvalg stemte for, at madtilbuddet skal fortsætte på Albo frem til 1. december. Herefter må vi så se, hvad der kan gøres for at forlænge ordningen”, siger formanden for udvalget, Nils Jensen (S).
”Udvalget er enige om, at ordningen skal fortsætte, fordi den er et godt tilbud til de ældre i eget hjem, som ikke selv får lavet et ordentligt måltid mad. Samtidig er der et socialt element i ordningen, som er værdifuldt. Vi har jo reelt altid haft et tilbud om, at man kan komme på Albo og købe et måltid mad. Da Albo fungerede blev maden lavet der, men nu leveres maden udefra. Det har aldrig været konkurrenceforvridende. Derfor vil vi undersøge mulighederne for at fortsætte ordningen. Man kunne forestille sig en fremtidig ordning, hvor det var Café Albertine i Sundhedshuset, der stod for fremstillingen af maden til de ældre. Men det skal undersøges i den kommende tid”, siger Nils Jensen.
Der er hentet 108.000 kr. fra Ældrepuljen til ordningen. Pengene er opbrugt 7. juli.
Udvalget tiltrådte, at projektet fortsætter til den 1. december 2017, og med forslag om, at der arbejdes på at finde en alternativ løsning fra den 1. december 2017.
Udvalget ønskede notat om de juridiske rammer samt økonomien for madprojektet til den videre behandling i Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen.

Publiceret 17 June 2017 05:00

SENESTE TV