Indsats har givet fremgang:

Elever er blevet skrappere til naturfag

Større fokus på faget har løftet flere elever

Timer med emner som dyreliv, atomer og kemiforsøg er noget, eleverne i Albertslund er blevet skrappere til at følge med i.
Resultaterne fra årets afgangsprøver i folkeskolerne viser nemlig, at eleverne har klaret sig flot i naturfag.
Det er fem års målrettet forløb med en øget indsats på naturfaget, der sammen med en ny prøveform virker til at have båret frugt; med flotte afgangsresultater.
De sidste fem år har skolerne i Albertslund gennemgået et forløb sammen med Metropol med fokus på naturfag. Det er afledt af skolestrategien ”Skole for alle 2012-17”, som kommunalbestyrelsen har vedtaget en revideret udgave af for de næste fire år.
I løbet af de fem år er lærere på kommunernes skoler blevet efteruddannet i natur og teknologi, geografi, biologi og fysik/kemi. Desuden har de fem år budt på indsatser lokalt i forhold til undervisningen og indretningen af naturfagsområderne.
Og meget tyder på, at børnene i Albertslund har profiteret af den målrettede naturfagsindsats. I hvert fald viser afgangsprøverne et løft af naturfagene, som intentionen med den fokuserede indsats har været.

Ny arbejdsform

Indsatsen i naturfag er blevet fulgt op af en ny prøveform. I år er det således første gang, at man har forsøgt sig med en fællesfaglig naturfagsprøve, som alle 9. klasserne altså har været igennem i løbet af juni måned.
Den nye fællesfaglige afgangsprøve i naturfag er en helt ny måde at tænke naturfag på. Det essentielle i prøveformen er ikke elevernes faglige viden, men elevernes naturfaglige kompetencer - det at kunne tænke og arbejde på tværs af de naturfaglige fag med undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation.
Det handler om at kunne se de enkelte naturfag i sammenhæng og relatere dem til den virkelighed, eleverne lever i.
Om den siger Jonas Karmann, der er lærer og naturfagsvejleder på Egelundskolen:
”Jeg er stor tilhænger af, at man nytænker folkeskolefagenes faglighed, og synes der er meget interessant i de mere tværfaglige og kompetenceprægede undervisningsforløb. Samtidig betyder den nye prøveform at de tre naturfag, biologi, geografi og fysik/kemi, bliver mere sidestillet, fordi de nu alle spiller ind i den fællesfaglige naturfagsprøve. Samtidig er de mere fagspecifikke færdigheder og vidensområder stadig i spil i afgangsprøven, da alle tre naturfag indgår med en skriftlig del af udtræksprøvefagene.”

Større sikkerhedsnet

Jonas Kampmann giver i øvrigt udtryk for, at det har været interessant at se, hvordan eleverne har taget imod de nye tværfaglige forløb, samt den nye afgangsprøve. Det er hans indtryk, at især den nye prøveform er med til at skabe et større sikkerhedsnet for de elever, der normalt har svært ved naturfag.
Fordi de med den nye prøveform i større grad har mulighed for selv at definere det emne og den problemstilling, de ønsker at tale om til prøven.
Samtidig er der ifølge Jonas Kampmann stor mulighed for at finde udfordringer for de fagligt stærke elever, der i højere grad kan arbejde med mere komplekse problemfelter og dermed mere komplekse naturfaglige undersøgelser.
”På Egelundskolen har vi i naturfagsteamet arbejdet meget målrettet mod den nye afgangsprøveform. Dels i form af faste tværfaglige forløb på årgangene, men også med indførslen af deciderede naturfaglige projektuger på 7. og 8. klassetrin, hvor skemaet nedbrydes én hel uge, og hvor eleverne kun arbejder med naturfag. Det har kun været muligt, fordi de kollegaer der ikke har naturfag også har kunnet se ideen med at træne de tværfaglige, projektorienterede kompetencer hos eleverne. De uger har givet en unik mulighed for at udvikle elevernes sproglige kompetencer i naturfag, herunder deres fagsprog og ordkendskab,” siger Jonas Kampmann.
Det er altså Jonas Kampmanns oplevelse, at eleverne befinder sig godt i den mere projektorienterede arbejdsform. Den oplevelse underbygger de flotte resultater i naturfag til afgangsprøven i høj grad. På Egelundskolen var gennemsnittet i naturfag på 8,67.
Ifølge formanden for Børne- og Skoleudvalget, Jens Mikkelsen (Soc.), vil man politisk sørge for, at skolerne følger op på de sidste fem års særlige naturfagsindsats med en ny handleplan, hvor erfaringerne fra indsatsen med Metropol naturligvis indgår.
due

Publiceret 13 July 2017 05:00

Albertslund Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Albertslund Posten
SENESTE TV