Godt råd:

Gør dine børn en tjeneste – lad dem cykle i skole

Børn der cykler til skole har bedre indlærings- og koncentrationsevne, lyder det fra det lokale Agenda Center

Sommerferien er slut, og skolebørnene skal tilbage i klasseværelserne. Det er dog ikke helt ligegyldigt, hvordan de kommer derhen. Undersøgelser viser, at selv en kort cykeltur til og fra skole har en gavnlig effekt på børns sundhed og indlæringsevne. Der er dog en stigende tendens i Danmark til, at flere og flere elever bliver kørt i bil i skole.
”Albertslund er den ideelle by i forhold til at lade sine børn cykle i skole. Vores indretning af byen med cykelstierne, der er adskilt fra vejene gør, at det er sikkert at sende sine børn ud på cyklen”, siger Signe Landon fra Agenda Centeret.
”I Albertslund er andelen af børn, der cykler i skole da også større end i resten af landet generelt, hvor halvdelen af alle skolebørn cykler i skole. I Albertslund er det over 70 % af eleverne i 1.klasse, der enten går eller cykler til og fra skole. Vi vil dog gerne have endnu flere børn til at cykle i skole, for de har rigtig godt af det”.
Agenda Centret fortæller, at forskning viser, at børn, der cykler til skole har en bedre indlærings- og koncentrationsevne, end dem, der ikke cykler. De er sundere, har en bedre kondition, bedre psykisk trivsel og bedre sociale relationer. Derudover er det, at de selv kan transportere sig et vigtigt led i udviklingen af deres selvværd og selvstændighed.
Også miljøet nyder godt af børn, der selv cykler.
”Den miljømæssige fordel ved at tage cyklen er mindre udledning af CO2. Antager vi, at de ca. 30 % albertslundbørn, der bliver kørt i skole i bil, i gennemsnit bliver fragtet 2 km om dagen, så bliver der årligt kørt omkring 360.000 km, og udledt 43.000 kg CO2 på den konto”, fortæller Signe Landon.

Publiceret 08 August 2017 05:00

SENESTE TV