Besøg fra Sierra Leone:

Der kom ansigt på hospitalet

Ulandsforening, der drives af Albertslund-borger, har haft besøg

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Ulandsforeningen Masanga.dk, der drives af Peter Bo Jørgensen fra Albertslund, har haft fornemt besøg i lokalerne i Høje-Taastrup.
Nemlig af Kelfala Kamara, hospitalets direktør i det vestafrikanske land Sierra Leone, og han fik under besøget fik logi hos Peter Bo Jørgensen.
Turen i Danmark startede på den store spejderlejr i Sønderborg, idet Kamara har en fortid som spejderleder i Sierra Leone.
I forlængelse af borgerkrigen og konflikterne i kølvandet viste der sig en ny mulighed for tilknytning til et andet dansk projekt i Sierra Leone, nemlig Masanga-hospitalet. Her har Kamara været tilknyttet siden 2012 og er i dag stedets øverste ansvarlige leder, for et hospital med 140 ansatte.
Besøget på vestegnen var således Kamaras første besøg i Danmark som Masanga-direktør, og det har så givet anledning til en række besøg hos nogle af hospitalets vigtigste danske samarbejdspartnere.
Besøgene er blevet koordineret af Masanga.dk's stifter Peter Bo Jørgensen. Helt centralt i Masanga-foreningens danske samarbejde er Lions Club hvor Kamara var på besøg i Lions-Ishøj, der har stået i spidsen for indsamling af 400.000 kr til etablering af en øjenklinik på hospitalet.
Masanga-hospitalet, som vi tidligere har omtalt i AP, lever videre nu på 12. år. Kamaras besøg i Danmark gav anledning til besøg hos en af de virksomheder, der helhjertet bakker hospitalet op nemlig privathospitalet Aleris-Hamlet.
Her fik direktør Nis Alstrup mulighed for at blive opdateret på hospitalets status. En anden forretningspartner er Bangara Bags og Payamba.com, der er nyetablerede, men stærkt ekspanderende virksomheder, der i Danmark sælger produkter lavet i Sierra Leone, og hvor en del af overskuddet går til drift af hospitalet.
Kamara er nu tilbage på hospitalet, men har været yderst tilfreds med sit danske besøg inviteret af Grafton-spejderne, der startede hele det langvarige samarbejde.
Masanga er godkendt som humanitær organisation med over 300 medlemmer. Læs mere på www.masanga.dk.

Publiceret 09 August 2017 05:00

SENESTE TV