Herstedvester Skole efter afslag:

Vi har ikke opgivet flere kortere skoledage

Vi er på ingen måde slået ud af ministeriets svar, siger bestyrelsesformand efter skolen fik afslag på at være med i forsøg

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Det har på ingen måde slået forældrebestyrelse og personale ud, at Herstedvester Skole har fået afslag fra Undervisningsministeriet om at være med i et rammeforsøg med kortere skoledage.
Det forsikrer Lars A. Clark, formand for skolebestyrelsen på Herstedvester Skole.
“Lidt skuffet er man selvfølgelig altid. Men vi arbejder stille og roligt videre med de mål vi har for skolen”, siger han.
Blandt de mål er at flere elever skal kunne opleve kortere skoledage. Skolen vil søge midler hos kommunen, så det ikke kun, som i dag, er tre dage om ugen for indskolings-eleverne, hvor dagene er lidt kortere.
“Vi vil forsøge at få alle fem dage gjort kortere for de mindste elever”, siger Lars A. Clark.
“Skoledagene for mellemtrinnet og udskolingen er der ikke de samme muligheder for at ændre på.”

Var i sidste øjeblik

Skolen var som den eneste i Albertslund med i den pulje af skoler i Danmark, der ansøgte Undervisningsministeriet om at benytte sig af et rammfeorsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen og om rammer og principper for deltagelse.
50 skoler i Danmark har fået grønt lys, men Herstedvester Skole har altså fået at vide, at man ikke er iblandt.
I afslaget til Albertslund Kommune skriver ministeriet blandt andet, at skolens planer om at øge åbningstiden i SFO ikke falder indenfor rammerne af forsøget.
“Havde vi haft mere tid, havde vi nok formuleret det anderledes, og bragt nogle andre ting ind. Det var i sidste øjeblik, at vi fik sendt ansøgningen afsted”, siger Lars A. Clark.

Publiceret 09 August 2017 06:00

SENESTE TV