DEBAT:

Bæredygtig økonomi

Nils Jul Gjerlev, kandidat til KV17, Det Konservative Folkeparti

Kommunalvalg 2017 nærmer sig med hastige skridt, og når vi kandidater er tilbage fra ferie, vil der snart komme mange forslag til, hvad kommunen bør iværksætte af nye initiativer i den næste valgperiode. Der er dog en opgave, som kalder på særlig opmærksomhed fra den nye kommunalbestyrelse. Det er opgaven med at få skabt en bæredygtig kommunal økonomi. Lykkes det ikke, vil der være stor sandsynlighed for, at vi oplever en gentagelse af de sidste 2 valgperioder, hvor det politiske flertal har hævet kommuneskatten. Der er brug for, at vi i fællesskab søger andre og bedre løsninger.
Vi konservative er optaget af at få udviklet vores by og vil opfordre til, at kommunen får solgt nogle grunde med henblik på at øge andelen af ejerboliger. Det vil kunne tiltrække flere ressourcestærke familier, ligesom at det vil være medvirkende til at skabe en bedre balance i vores kommune, hvor der er en stor overvægt af almennyttige boliger. Det vil endvidere være oplagt at få sat gang i byggeri af mindre ejerboliger til de mange seniorer, som længe har haft et ønske om at flytte til en mindre ejerbolig i deres lokalområde. Stensmosegrunden står nærmest bare og venter på, at et sådan projekt realiseres.

Publiceret 10 August 2017 05:00

SENESTE TV