Digter-borgmester gav Grønt Flag til Herstedøster Skole

På første skoledag fik Herstedøster Skole Grønt Flag, de har knoklet for siden efteråret

Af
Jørgen Brieghel

Skal børnene fanges af en borgmesters tale, må det gerne være lidt anderledes. Derfor faldt Steen Christiansens tale til Herstedøster Skole som et digt. Onsdag var første skoledag. For elever, lærere og ledelse på Herstedøster Skole var det samtidig kulminationen på det arbejde, alle har lagt i at arbejde for at få Grønt Flag. Borgmesteren havde det med, og han rimede, inden han overrakte flaget: ”I har fortjent det grønne flag på grund af jeres adfærd I har nedsat et miljøråd, der skal stå særligt på tæer I har valgt at gøre noget ved et stigende vandforbrug Hvis ikke I kan, hvem sku’ så ku’ ku’ I gør en særlig indsats for affaldet Det er også vigtigt at tage skraldet Forbi Herstedlund og Vestforbrænding på inspirationstur Ja vel nærmest for at stå lidt på lur I har lært om ressourcer, CO2 og bæredygtighed Ja nemlig, lad os få forbruget ned Det hele starter med at vide noget mere Derefter kan vi på den grønne bane levere Albertslund har en lang grøn tradition Nu er I med ombord, det er bare kanon”

Det er Grønt Flag

Grønt Flag Grøn Skole er et miljøundervisningsprogram for bæredygtig udvikling. Friluftsrådet står bag. Det Grønne Flag er med til at give din skole en synlig grøn profil, og er undervisning, som gør en forskel. Målet er at bidrage til, at børn og unge bliver aktive medborgere, der kan tage hånd om vores natur og miljø. På Herstedøster Skole har man valgt at arbejde med affaldssortering. Man har sorteret i fem kategorier: papir, plast, metal, mad og restaffald. Tre klasser fordelt på skolen er blevet udvalgt til at prøve at sortere en uge i efteråret, for at se hvor meget affald der bliver genereret i de enkelte kategorier. Selve affaldssorteringen gik i gang i starten af 2017. Sorteringen begyndte hos skolens mellemtrin. Senere fulgte resten af skolen med. Helt konkret blev der sat spande op i de fem kategorier i alle klasser, på lærerværelset og i madkundskab. På gangen var der opsamlingsspande. Eleverne er blevet bevidste om, at det er vigtigt at gøre noget for miljøet. Foruden den konkrete sortering, har der været arbejdet en masse i temaer om affald og miljø. Man har været på Vestforbrænding og se affaldets vej og besøgt apoteket for at se, hvor medicinaffaldet havner.

Borgmester Steen Christiansen overrækker Grønt Flag til elever fra skolen. Foto: Herstedøster Skole

Borgmester Steen Christiansen overrækker Grønt Flag til elever fra skolen. Foto: Herstedøster Skole

Publiceret 11 August 2017 07:00

SENESTE TV