Centermanager:

Vi har et levende og bestemt ikke halvtomt center

Beskrivelsen af Albertslund Centrum fra Liberal Alliance i sidste uges AP passer slet ikke, siger Marie Thiersen fra Centerforeningen

Af
Jørgen Brieghel

”Jeg blev faktisk ret ked af at læse om den opfattelse, Michael Melchert fra Liberal Alliance har af Albertslund Centrum, i sidste uges AP. Det er et billede, jeg ikke kan genkende, og som i øvrigt ikke har hold i virkeligheden”.
Det siger Marie Thiersen, Centermanager for Albertslund Centrum.
I partipræsentationen fra Liberal Alliance sidste uge sagde Michael Melchert:
”Helt konkret kan vi i Albertslund Centrum se, at høje afgifter og dækningsafgifter er med til at skabe tomme butikker i Albertslund Centrum. Når butiksejere skal betale høje skatter, får det dem i højere grad til at søge til andre kommuner”.
”Jeg er godt klar over, at det var Michael Melcherts ærinde at beskrive afgifts- og skatteniveauet i Albertslund. Men eksemplet Albertslund Centrum er dårligt valgt, for virkeligheden er helt anderledes”, siger Marie Thiersen.
”Modsat mange andre centre er der faktisk ingen tomme lokaler i centret. Nordea-posthus-bygningen er kommunens, og den kan centrets ejere ikke råde over. Centerbazaren på Stationstorvet er lukket efter aftale med indehaverne, og det har hele tiden været meningen. For bygningerne skal rives ned og give plads til omfattende byfornyelse. I samme ende af centret er den tidligere italienske butik. Den er faktisk lejet ud, og forventes klar til indflytning i oktober. Men indehaveren har brugt lang tid på at ombygge lokalerne, så det bliver en 100 procent lækker forretning. Endelig er der den tidligere Felix Steak House. Her har vi netop underskrevet aftale med nye lejere. Mere kan jeg ikke sige nu. Så, der er faktisk ingen tomme butikslokaler i centret. Og alle de kommende lejere glæder sig faktisk til at rykke ind i Albertslund Centrum”.
”Michael Melcherts beskrivelse af centret efterlader et indtryk af et halvtom og kedeligt center. Virkeligheden er helt anderledes. Vi har fået et levende center, som albertslunderne i høj grad bruger, værdsætter og passer på. Modsat mange andre centre i landet er der meget lidt hærværk. Jeg oplever en holdning blandt albertslunderne om, at det er byens center, og det skal man tage vare på. Det bliver i høj grad brugt. Det viser de mange aktiviteter, der løbende er. Her strømmer folk til, og der er altid fantastisk god stemning. Takket være albertslundernes holdning. Jeg har kun roser at dele ud til dem, for de er med til at skabe et fantastisk godt center”.
Marie Thiersen understreger til slut, at der i løbet af de seneste år rent faktisk er tilført centret flere nye butikslokaler og aktiviteter i form af bl.a. en stor Kvickly, Domino's, et sundhedshus og boliger til ældre og plejekrævende.
Alt sammen noget, der efter hendes mening er med til at understøtte det faktum, at der er masser af liv og gode aktiviteter i Albertslund Centrum.

Publiceret 26 September 2017 06:00