DEBAT:

Albertslund og byens fællesskaber

Susanne Storm Lind og Jørn Jensby, socialdemokratiske kandidater til kommunalvalget:

Hvad ville Albertslund være uden byens mange fællesskaber?
Lige fra ”grundlæggelsen” af Albertslund i 1960érne har fællesskaberne blomstret og bidraget væsentligt til byens udvikling og specielle karakter. Således er det også i dag.
Et eksempel herpå er foreningen Kulturhuset Birkelundgaard, der opstod i 2009 på en ide om at bevare den - gennem en årrække - meget forsømte gård for eftertiden og dermed redde den fra en mulig nedrivning.
En stor gruppe frivillige samledes om ideen, og de har på lidt under 10 år opbygget og sikret dette smukke kulturelle samlingssted, som gården er i dag.
En sidegevinst ved foreningen er det sociale fællesskab, der er opstået omkring gården og i kølvandet på dens aktiviteter.
Kommunen har understøttet og påskønnet det store frivillige arbejde, og de værdier, som det skabte, og afsatte i forløbet penge til renovering af bygningerne.
Det er et af eksemplerne på fællesskab og socialt samvær og værdiforøgelse til gavn for hele byen.
Dem er der mange af!
Byen har et utal af tilsvarende foreninger, der bygger på fællesskaber og socialt samvær, båret af de frivillige kræfter.
Man kan i flæng nævne, Foreningshuset Roskilde Kro, Kunstforeningen, Jazzklubben, de mange idrætsforeninger, der har tilbud for alle aldre, herunder Albertslund Løb Og Triathlon, Damgårdshave, fællesskaberne i boligområderne, rideklubben, golfklubben og mange, mange flere.
Fællesskaberne blomstrer således også i dag.
De frivillige kræfter er der kun fordi de kan se en ide i den indsats, de yder, at det nytter noget, og at der skabes resultater til gavn for fællesskabet og byen.
Derfor har Albertslund en særlig opgave i at værne om byens frivillige og tilbyde dem rimelige og kendte vilkår for en årrække.
Det er derfor vigtigt, at kommunen har et godt og løbende samspil med disse grupper af frivillige fællesskaber og bakker dem op.
Byens fællesskaber er en af Albertslunds DNA'er.

Publiceret 29 September 2017 12:07

SENESTE TV