DEBAT:

SOSU-opgaver

Af
John Lau Rasmussen

Hedemarksvænge 107 A

For at få et realistisk billede  SOSU personalets arbejdsopgaver har jeg forsøgt at udspecificere de enkelte opgaver på en institution
Pleje.
Hjælp til personlig hygiejne herunder bad, negleklipning, tandbørstning.
Hudpleje/sårpleje  med  creme og lægeordineret salve.
Påklædning herunder hjælp til  støttestrømper/ forbinding/ble.
Hjælp til at komme op(i) seng, herunder  brug af lift.
Hjælp til toiletbesøg.
Hjælp til at spise og drikke.
Oprydning, sengeredning tømme/skifte affaldsposer.
Sortere tøj til vask.
Socialt samvær.
 
Administrative opgaver
Dokumentation i CSC.
Oprettelse og redigering i medicinark.
Oprettelse og redigering  af døgnrytmeark.
Oprettelse og redigering af pædagogisk handleplan.
Oprettelse og redigering af helhedsvurdering.
Udfyldelse af skema vedr. Utilsigtede hændelser.
Udfyldelse af skemaer vedr. Grænseoverskridende adfærd.
Udfylde Check – skemaer for afløsere og elever.
Udfylde skemaer i forbindelse med medicinhåndtering.
Forberede dagsorden til konferencer.
Bestilling af bleer.
Bestilling af toilet og rengøringsartikler.
Bestilling af fødevarer,
Bestilling af linned.
Bestilling af transport til hospital/klinik.
Bestilling af hjælpemidler.
Bestilling af personaleuniformer.
Sende indbydelser til de pårørende i forbindelse med møder og arrangementer.
Kreere opslag til arrangementerne og ophænge dem på opslagstavler.
Ad hoc opgaver fra kommunen. Eksempelvis udfyldelse af ”fritagelse fra digital post”.
 
Ekstern telefonisk/elektronisk kommunikation i forbindelse med behandling og praktisk/ økonomiske forhold
Kontakt til egen læge.
Kontakt til/tidsbestilling til hospitaler/ klinikker.
Kontakt til fys/træning.
Kontakt til Gero-team.
Kontakt til Demensvejleder.
Kontakt til Undervisningsvejleder.
Kontakt til pårørende.
Kontakt til værger.
Kontakt til boligselskab.
HR
Vagtplanlægning herunder økonomisk status.
Rekruttering  af afløsere i forbindelse med sygdom og ferier.
Gennemgang og udvælgelse  af jobansøgninger.
Oplæring og opfølgning af SOSU-elever.
Oplæring og opfølgning af løntilskudsmedarbejdere.
Oplæring og opfølgning  af  praktikanter.
Oplæring og opfølgning af personale i mentorordning.
Oplæring og opfølgning af personale i nyttejobs.
Oplæring og opfølgning af personale i samfundstjeneste.
Introduktion af nye afløsere.
Introduktion af folkeskoleelever i praktik
Introduktion af flygtninge
 
Møder/kurser.
Rapport ved vagtskifte .
Morgenmøde omkring  planlægning.
Konferencer
Stormøder
Jobsamtaler
Pårørendemøder
Indflytningssamtaler
MED møder
Praktikvejledermøder
Demensvejledermøder
Vagtskemaplanlægningsmøder
Planlægningsmøder i forbindelse med arrangementer, Jul,  Nytår, Påske,  Sommerfest e.c.t.
Kurser
 
Praktiske opgaver
Dosering af medicin
Vask, tørring og ophængning af bb tøj
Lægge tøj sammen og lægge det på plads.
Modtagelse og temperaturkontrol af fødevarer.
Opfyldning  af fødevarer i køle/fryseskabe.
Modtagelse og opfyldning af bleer.
Modtagelse og opfyldning af toilet og rengøringsartikler 
Modtagelse og opfyldning af linned
Køre i Bank og hæve penge/betale regninger for bb.
Vande blomster hos bb og i fællesområde.
Pynte op til Jul og Nytår
Bringe og hente bb i forbindelse med tandlægebesøg.
Bringe og hente bb i forbindelse med gudstjenester
Modtagelse af medicin fra apotek.
Fodring og renholdelse af kæledyr i bur
Indkøb i Fakta og Føtex
Indlevere returflasker til Fakta
Affaldshåndtering poser og pap
Makulering af personfølsomme dokumenter.
Posthåndtering for bb
Køkken/fødevare opgaver
Forberedelse og servering af morgenmad.
Oprydning og opvask efter morgenmad.
Forberedelse og servering af frokost
Oprydning og opvask efter frokost
Hente/returnere  madvogn i skur/lægge aftensmad i køleskab.
Forberedelse og servering af eftermiddags kaffe
Oprydning og opvask efter  eftermiddagskaffe.
Afkalkning af kaffemaskiner.
 
 
Rengøring
Rengøring af beboernes bolig.
Rengøring af køleskabe.
Afrimning og rengøring af fryser.
Rengøring af køkkenvaske /borde
 
Arrangementer/aktiviteter med beboere
Hverdagsaktiviteter som: skrælle kartofler, skære grønt, dække bord, bage etc.
Kreere livshistoriebilleder for beboerne
Forberede og afvikle Jule aften og gøre eventuelle  indkøb.
Forberede og afvikle Nytårs aften og gøre eventuelle indkøb.
Forberede og afvikle Påskefrokost og gøre eventuelle indkøb.
Forberede og afvikle Grill- Sommerfest og gøre eventuelle indkøb
Forberede og afvikle  Julefrokost og gøre eventuelle indkøb.
Forberede Luciaoptog
Forberede og afvikle gudstjenester
Forberede og afvikle ture ud af huset med bb
 

Publiceret 07 October 2017 05:00

Albertslund Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Albertslund Posten
SENESTE TV