Sognepræst Lars Kruse er nu også lektor i sjælesorg

Nu arbejdes der på at finde en afløser til den ledige halvtidsstilling i Herstedøster Kirke

Sognepræst Lars Kruse, Herstedøster, har tiltrådt en halvtidsstilling som lektor i sjælesorg på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Her skal han – mens han fortsat er sognepræst på halv tid – undervise på Pastoralseminariet i København og på folkekirkens uddannelsescenter i Løgumkloster. »Jeg glæder mig meget til at bruge min erfaring og mine studier til at fremme sjælesorgen i Danmark,« siger Lars Kruse og tilføjer: »Det er vigtigt at vi i kirken forstår og følger mennesker i de kampe, som vi alle skal igennem her i livet. Folk skal mærke, at kirken er nærværende i både gode og svære dage.« Lars Kruse kom til Herstedøster i 2001. Inden da var han hospitalspræst og lærer i sjælesorg på Kolonien Filadelfia i Dianalund. Det var også her, han begyndte at arbejde med supervision af sine præstekolleger, der til stadighed kører til præstegården i Herstedøster for at få rådgivning til deres arbejdsliv. I sit virke som lektor skal han være med til at efteruddanne præster: »Det er vigtigt, at præsterne i folkekirken hele tiden er så godt efteruddannede som muligt. Det gælder hele vejen rundt, og altså også sjælesorgen. Jeg håber, at jeg med min erfaring kan klæde dem bedre på, når de hjemme i deres egne sogne skal udøve sjælesorg,« siger Lars Kruse. Han og familien bliver boende i præstegården i Herstedøster. Menighedsrådet arbejder nu på at finde en afløser til den frie halve stilling. brie

Publiceret 12 October 2017 10:00

SENESTE TV