DEBAT:

Belysningsforholdene på p-pladsen ved Stadion

Af
Jørn Jensby

Hovedformand for AIF og Dorthe Smidt Johansen

Næstformand AIF

I marts måned rettede AIF's hovedbestyrelse henvendelse til kommunen om lysforholdene på parkeringspladsen ved stadion for at tilskynde til, at der kommer til­stræk­kelig og tryghedsskabende belysning på Stadions parkeringsplads, når vi kommer frem til efteråret og vinteren.
I den mørke halvdel af året føles parkeringspladsen meget dunkel og utryg for de rigtig mange børn, unge og voksne, der som et led i udøvelsen af deres idræt, benytter sig af stadions faciliteter i aftentimerne.
Selve parkeringspladsen har ingen belysning, bortset fra de 3 lamper, der ses på det andet billede herunde
Der er blevet lyttet til os, og der arbejdes hen imod en løsning.
Der er endnu ikke en tidsplan for løsningen af belysningsproblemerne, men vi er orienteret om, at området nu prioriteres med nyt lys, der vil blive set i sammenhæng med områdets karakter og den noget afsides beliggenhed.
Man agter derfor at gå lidt videre med en supplerende plan med lys på beplantning og bygninger. En sådan tilgang vil kunne tilføre området et æstetisk og indbydende løft i den mørke tid vinteren igennem.  I den forbindelse finder kommunen det også relevant at inddrage lys og idræt f.eks. løberuter og udendørsbaner i de kommende planer.
Vi håber, at disse planer snarest bliver en realitet, så området kan blive lyst og trygt at færdes i – også i de mørke vintermåneder.
Jørn Jensby, Hovedformand for AIF og Dorthe Smidt Johansen, Næstformand AIF

Publiceret 12 October 2017 08:28

SENESTE TV