DEBAT:

Borgmesteren og de dyre direktører

Af
Hanne Franke Mortensen

Borgager 48

Albertslunds borgmester er den borgmester i landet, der scorer højest i disciplinen ”bestyrelseshonorarer”, og samtidig gør vores kommune sig også negativt bemærket for udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og genansættelse af en kommunaldirektør, som det har været fremme i medierne.
De lukrative ansættelsesforhold for kommunernes topembedsmænd (direktører) skaffer borgmestrene ro på ”hjemmefronten”. Samtidig fungerer de som en slags legitimering af det faktum, at borgmestrene selv bestrider stribevis af bestyrelsesposter i bl.a. fælleskommunale selskaber, uden nødvendigvis at besidde særlige evner eller forudsætninger for at kunne levere et kvalificeret bestyrelsesarbejde. Hvad angår Albertslunds borgmester kan fx nævnes Vestforbrændingen, Vestegnens Kraftvarmeselskab, Hofor Vand Holding og Hofor Spildevand Holding, og det magtfulde Kommunekontaktråd ikke at forglemme.
Borgmestrene er alle en del af et større, fælleskommunalt netværk, hvor man ikke er smålig, men hvor der ”sørges godt for alle”, og hvor man selvfølgelig også tilgodeser forsyningsselskabernes toplederne med fede lønninger og lukrative fratrædelsesordninger. Som udbetales uanset om de pågældende reelt fratræder eller ej.
Desværre har bestyrelserne i de fælleskommunale selskaber ikke noget incitament til at udvise økonomisk mådehold. Snarere tværtimod. Er man rundhåndet over for direktørerne med fede lønninger og ditto vilkår, legitimerer det ligesom, at bestyrelsernes egne honorarer også er fede.  Og ingen har moralske skrupler, for man gør jo fælles front! Vel at mærke for borgernes regning - de borgere, hvis interesser man er valgt til at varetage!
Hvem skal have dit kryds d. 21. november?

Publiceret 08 November 2017 08:43

Albertslund Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Albertslund Posten
SENESTE TV