DEBAT:

Bedre borgernær service

Af
Claus Rasmussen

Kandidat for Venstre

I snart 8 år har byens seniorer gjort kommunen og politikerne opmærksomme på, at der er behov for ekstra transporthjælp når ældre og gangbesværede skal rundt i kommunen. Dette behov er ikke blevet mindre efter, at stadion er taget ud af køreplanen. Derfor har en servicebus i Albertslund været højt på ønskelisten i mange år uden at det er blevet indfriet.
Venstre i Glostrup har startet Servicebussen 847 i Glostrup.
Servicebussen forbinder boligområder med udvalgte steder i kommunen som ældreboliger, pleje- og aktivitetscentre, indkøbscentre, stationen og svømmehal.
Servicebussen er et særligt tilbud til ældre og gangbesværede, men bussen er åben for alle. Ordningen koster max 400.000,- om året. En del af beløbet udlignes senere.
I sidste uge så vi vores Borgmester køre i en førerløs bus i Hersted Industripark.
Tidspunktet var meget behændigt valgt til at ligge meget tæt på valget, så man kan udnytte den gode pressedækning. Projektet koster kommunekassen kr. 600.000,-
At kommunen endnu engang medfinansiere en udvikling, der alligevel kommer helt af sig selv, står i skærende kontrast til den manglende service for byens ældre.
Mon ikke der en del af vores ældre medborgere der føler sig snydt?
Venstre prioriterer den borgernære service højt. Det er tid til forandring.

Publiceret 14 November 2017 11:12

SENESTE TV