DEBAT:

SF – Ældre skal have en overskuelig pleje

Af
Leif Pedersen

kommunalbestyrelsesmedlem

formand for Miljø- og Byudvalget

medlem af Velfærdsudvalget

spidskandidat for SF til kommunalvalget

Ældre, der har behov for pleje, skal føle det er overskueligt. Så kort kan SF's målsætning for ældreplejen i Albertslund beskrives. Plejen må ikke være et stressende indslag i hverdagen. 
I SF har vi spurgt, hvorfor nogle ældre foretrækker et privat plejefirma i stedet for det kommunale tilbud. Ofte er det på grund af overskueligheden i tilbuddet. Der kommer ganske enkelt færre forskellige plejere i hjemmet. 
SF mener, at dette må være lige til at kopiere over i de kommunale tilbud, så alle sikres overskuelighed i hverdagen. I budgetaftalen for 2018 har SF fået dette med som en målsætning for fremtidens ældrepleje. 
SF tror, det vil være af stor værdi for den enkelte plejemodtager, og samtidig tror vi også, at det også vil være til stor gavn for medarbejderne og dermed arbejdsmiljøet i plejesektoren. 
Med til dette hører også, at vi i SF gerne vil sætte både den ældre og medarbejderen mere fri. Vi ser gerne, at det i større grad er den ældre og plejeren, som med udgangspunkt i den ældres ønsker, aftaler hvilken hjælp, der skal ydes fra gang til gang. Således vil den ældre få størst mulig indflydelse på egne behov – præcis som det store flertal af ikke-plejekrævende ældre i kommunen har mulighed for, selv at vælge deres hverdag. 
Plejen skal være et supplement til det daglige liv. Vi vil kort sagt sætte den ældre mere fri. Det vil være udgangspunkt for SF’s arbejde for ældreplejen de kommende 4 år. 
#FællesOmAlbertslund

Publiceret 14 November 2017 09:00

SENESTE TV