DEBAT:

Albertslunds absurde affaldsgebyr

Af
Carl Andersen

Morbærhaven 8

Kandidat til kommunalvalget for Liberal Alliance


I Albertslund er vi kendt for vores skrald. For vores absurd høje gebyrer og oversotering af skrald – vel at mærke.

Albertslund Kommune har Danmarks absolut største administrationsgebyr for aflevering af erhvervsaffald. Det viser tal fra 2017 fra Dansk Byggeri. Hele 1.717 kroner er administrationsgebyret på i Albertslund Kommune, hvor gennemsnitsgebyret for alle kommuner er 367 kroner. I Albertslund Kommune betaler de erhvervsdrivende altså mere end 4,5 gange så meget i administrationsgebyr, som man gør i den gennemsnitlige kommune – såsom Glostrup eller Høje Taastrup.

Virksomhederne skal betale det tårnhøje administrationsgebyr for erhvervsaffald uanset deres affaldsmængde. Alle aktive virksomheder producerer en eller anden form for affald – selv i ganske små mængder, såsom udsmidning af breve eller fagblade. Gebyret bruges til at betale til dækning af kommunens udgifter til planlægning og administration af affaldsordningerne. Vi tror egentligt, at Albertslund Kommunes medarbejdere helst var det bøvl foruden.

Sådanne gebyrer er kvælende for lysten til at opstarte og drive virksomhed i Albertslund Kommune og et eksempel på bureaukrati af værste skuffe. Gebyret er særlig skævt, da det også opkræves af de virksomheder, der slet ikke bruger de kommunale ordninger.

Mon ikke, at dette kunne hænge sammen med, at Albertslund blev kåret til den 3. MINDST erhvervsvenlige kommune i hele landet?

I Liberal Alliance arbejder vi for, at denne form for afgifter sænkes eller helt fjernes. Det handler om at skabe de bedst mulige vilkår for at drive virksomhed i Albertslund Kommune. Og disse ordninger? Ja, de er såmænd bare med til at suge luften ud af virksomhederne.

Publiceret 16 November 2017 08:44

SENESTE TV