DEBAT:

Bekend kulør Hanne Mortensen

Af
John Kristensen

VA4Nord

For det første har jeg aldrig udtalt mig om, at Steen Christiansen ikke får den løn, for sit borgmester hverv som han naturligvis skal have, for det andet,gjorde jeg bare opmærksom på at hvis Vores borgmester ikke går ind i de udvalg,som naturligt hører med til, at en borgmester, i dette tilfælde Albertslund, kan gøre sin indflydelse gældende både lokalpolitisk-landspolitisk og ikke mindst ude i den store verden, jeg tænker her på de tiltag,vi har gang i her i Albertslund, både med miljø og nyt lys og meget andet, ja men er det ikke borgmesteren der i dette tilfælde tegner kommunen? Med hensyn til honoraret for dette arbejde er det jo ikke Steen som besluttet har hvor stort honoratets størrelse skal være.
Med hensyn til din antydning om at Jørgen Jensby, favoriserer senior idrætten højere end det hverv han har som samlet formand for hele AIF, så må det jo stå for din egen regning og anskuelse, Jeg ved ikke hvilken idrætsforening du er medlem af, det melder du ikke ud om, lige som du heller ikke melder ud om hvem din kandidat er, og på hvilken anderledes måde han forvalter sit formandssæde.Jeg er blot sikker på at både Steen og Jørgen samt mange andre gode socialdemokrater arbejder for et godt Albertslund også i fremtiden. Og så kunne det iøvrigt være fint hvis du "Hanne" ville bekende hvilket parti du har empati for.

Publiceret 17 November 2017 13:00

SENESTE TV