DEBAT:

Klimaet på dagsordenen

Af
Ebbe Rand Jørgensen

Kandidat til kommunevalget for Enhedslisten

Kommune- og regionsvalget handler rigtigt meget om velfærd. Sundhed, skole, ældrepleje og meget andet. Det er alt sammen vigtigt fordi det handler om hvordan vores liv skal forme sig, også i fremtiden. Hvordan bliver vilkårene når vi bliver gamle og måske får svært ved at klare dagligdagen. Hvordan bliver livet for børn, børne- og oldebørn.
Derfor er velfærdspolitik også klimapolitik
Her er der ting, der virker stærkt bekymrende: Udslippet af CO2 er igen stigende på verdensplan, efter at have stagneret i nogle år. Det forventes at stigningen for 2017 bliver på 2 procent. Det lyder måske ikke af meget, men det har nogle ret alvorlige konsekvenser.
Med den udvikling rykker målet om at begrænse stigningen i temperatur til 2 grader celsius endnu længere væk. Verden har i år brugt alt for meget af det stramme ”CO2-budget”, der er til rådighed. ”Klimagælden”, bliver endnu vanskeligere at betale.
Dette globale problem er også en del af den kommunale dagsorden. Hvis problemet skal løses kommer byer og kommuner rundt i hele verden til at spille en aktiv rolle. Det gælder også Albertslund og ikke mindst kommunens borgere.
Kommunen har nu i nogle år vedtaget klimastrategier. Det er godt, men desværre utilstrækkeligt. Der skal satses meget på f.eks. energiforsyning, der skal være CO2-neutral, dvs. 100 procent vedvarende energi.
Bygninger både private og kommunale skal have lavt energiforbrug og bygningerne skal selv lave energi med f.eks. solceller. Når der bygges nyt eller renoveres skal der også tages hensyn til at byoggematerialerne påvirker klimaet når de produceres, Der skal tænkes i genbrug af bygninger og byggematerialer.
Trafikken, som er en af de helt store CO2-syndere skal omlægges fra biler til cykler og kollektiv trafik, som skal være lettilgængelig.
De næste fire år blive afgørende for om klimamålene nås. Det haster hvis vi skal undgå ubehagelige og alvorlige forringelser af vores velfærd og levevilkår i fremtiden. Jeg mener at klimaet skal stå højt på den kommunale dagsorden i den næste periode.
 

Publiceret 18 November 2017 04:00

SENESTE TV