DEBAT:

Velfærd for alle kommer også den enkelte til gode

Af
Kim Olesen. Tillidsmand og kandidat for Enhedslisten til kommunalbestyrelsen

Kandidat for liberal alliance Carl Andersen kalder i en Facebook debat om skattelettelser og velfærd, skat for tyveri .
Jeg og Enhedslisten ville kalde skat for velfærd og trygheds investering .En investering der giver os allesammen en større velfærd og  trygheds værdi .
Enhedslisten i Albertslund mener ikke at en nedsættelse af velfærd og trygheds investeringen - skatten - på 1 % er et gavekort til kommunens borger tværtimod .
Hvis man ser på den individuelle gevinst ville det give et direktør par med 2 børn 150 Kr pr person  om måneden og et pensionistpar 75 kr pr  person.
disse tal er efter Carls Andersen egne tal som han bruger i sit indlæg.
Enhedslisten mener ikke som liberal alliance at der er brug for skattelettelser.
Især ikke når der i Albertslund for ældre over 80 år er sket et fald på 37 % i forhold til visitation til hjemmepleje og det samtidig med der er en stigning på ældre i den aldersgruppe på 74% frem til 2025 .
Heller ikke når der er for få hænder i hjemmeplejen.
Heller ikke når vi har en af Danmarks største mistrivsel i vores folkeskoler .
Heller ikke når der er for få voksne i vores institutioner .
Heller ikke når vi trænger til at forbedre vores veje og cykelstier.
Heller ikke når vi har omkring 1000 mennesker der er fattige og det tal vil stige i fremtiden på grund af dagpengereformen og 225 timers reglen.
Heller ikke når den nu siddende regering, som liberal alliance også er en del af ,med et flertal skabt sammen med dansk folkeparti og De radikale ,i den nye erhverv pakke  vil tage penge fra kommunerne, penge som hjælper mennesker ind på arbejdsmarkedet.
Ja listen er lang.
Carl Andersen liberal alliance giver udtryk for at skattenedsættelsen skal finansieres ved udlicitering blandt andet af vej og park og besparelser på administration .
På spørgsmål om der er andre steder liberal alliance ønsker at udlicitere bliver der pinligt tavs og det kan spørgerne jo så tolke som de vil .
Jeg har i hvert fald mine bekymringer .
Enhedslisten mener at det er vigtigere at vi i stedet for at udlicitere, kigger på hvorfor kommunen  vælger at bruge penge på prestigefyldte projekter.
Så har vi jo også i øjeblikket hele debatten om gyldne håndtryk samt høje direktør og borgmester lønninger.
Carl Andersen og liberal alliance mener at velfærd er for den enkelte.
Enhedslisten mener at velfærd er for alle og som derfor også kommer den enkelte til gode.
Er du enig så sæt dit kryds ved liste Ø den 21 november 

Publiceret 18 November 2017 19:00

SENESTE TV