DEBAT:

Øget velfærd og bedre fordeling

Af
Lars Alexander Clark

kandidat for Socialdemokratiet:

Valget er lige op over, de danske politikkere talte om øget velstand, dansk industri taler om øget velstand som det mål der skal være for samfundsudviklingen, Men øget velstand vil kræve et større forbrug af naturens knappe ressourcer.
Så lad os nu stoppe op og tænke os lidt om – Er øget velstand virkeligt det mål vi skal arbejde os imod, har vi brug for øget velstand, er den velstand vi har i Danmark ikke god nok. Skulle vi ikke hellere se at få konsolideret vores velstand og se om velstanden ikke kunne fordeles bedre.
Det andet mantra som man hører fra politikkerne og det dansk erhvervsliv, er at de ønsker en større vækst, men også dette mål vil betyde et større forbrug af de knappe ressourcer, samt øge mængden af affald og øge udledningen af stoffer som co2, kemikalier i miljøet.
Det der gør problematikken endnu større er at de fleste politikkere og erhvervsfolk sætter begge dele som mål og ikke ser ud til at kunne skille dem ad.
Siden 1970'erne er vores velfærd fordoblet, men analyser viser at vi kun er blevet 5% mere lykkelige, alt i alt er øget velstand ikke noget der gør os lykkeligere, øget velstand presser erhvervslivet til at være mere effektiv, og det presser lønningerne og arbejdseffektiviteten, vi skal alle løbe hurtigere, hvis det skal opnås.
Lad os dog stoppe dette vanvidsløb mod større velstand og stoppe op og få alle med. Vi bør se efter hvordan vi bedst bevarer den eksisterende velstand, hvordan vi får alle til at yde det de kan, til alles bedste. Konsekvensen af at vi ikke gør det, er at alt for mange mennesker tabes i kampen om den øgede velstand, at de naturlige ressourcer opbruges, at de miljø belastende udledninger stiger, samt at affalds mængden stiger mm.
Det andet mantra øget vækst, er muligt at opnå hvis vi tænker os om, den traditionelle vækst opfattelse omfatter øget forbrug af de naturlige ressourcer, øget udledninger af miljøskadelige stoffer og kemikalier til miljøet, større affaldsmængder, øget co2 udledning og dermed øget klimaforandringer mm.
Hvis vi skal opnå en øget vækst, skal vi ændre den gængse opfattelses af vækst, hvis vi skaber væksten i genbrug af ressourcer, skaber vækst i ikke miljø belastende teknologier, såsom solceller, vindteknologi, el- / brint biler og meget mere, så ligger der faktisk et enorm uudforsket vækstområde, hvor vi kan skabe vækst og samtidig belaste miljøet mindst muligt.
I den kommende periode bør der udarbejdes en grønvækstplan for Albertslund, en handlingsplan for en bæredygtig udvikling. Albertslund skal tiltrække teknologi firmaer, innovative firmaer til kommunen, for at kunne tiltrække disse firmaer skal der være et innovativt miljø, eleverne i skolerne skal arbejde mere med teknologi og naturvidenskabelige fag, så vi kan tilbyde firmaerne den arbejdskraft de har brug for, alt i alt kunne det blive en win-win udvikling for vores unge, erhvervslivet og miljøet.
Et er sikkert vi kan ikke blive ved med at øge vores velstand og vækst, vi har et ansvar for at vores eneste levested jorden, forvaltes ordentligt, at vi hindre den kommende klimakatastrofe, at vi efterlader en klode hvor også vores børn har en fremtid.

Publiceret 19 November 2017 09:10

SENESTE TV