DEBAT:

Se billederne - Pizza og politik

Af
Birgit Hauer

Poppelhusene 64

”Tak for sidst” siger vi efter efter hyggelige vælgermøder med Pizza og politik for Albertslundere med adresse øst for Herstedøstervej.
Onsdag 8. og 15. november kl. 18 stod vi spændt og håbede, at der ville komme nogen hos Mr. Pizza i Trippendalscenteret. Kort efter fór vi rundt og stillede ekstra stole og mere rødvin frem, fordi der kom flere, end vi turde håbe på.
Snakken gik lystigt ved bordene, også selvom der kom så mange, så vi fem kandidater dårligt nåede rundt til alle. Nærmest som en familiefest, hvor gæsterne selv sørger for at snakke på kryds og tværs.
Vi blev som kandidater til kommunalbestyrelsen præsenteret for en lang række forskellige emner. Nogle emner gik igen f.eks. kritik af vedlighold, dårlig vejbelægning og manglende belysning. Flere havde oplevet ikke at få svar, når man kontaktede kommunen. Boliger til seniorer blev efterlyst, men også unge-boliger, som kan betales af SU'en. Vores affaldssortering fungerer ikke godt nok, mente flere. Man vil gerne vil sortere, tilføjede nogen, men beholdere og afhentning skal tilpasses behovet.
Der blev skabt kontakter på tværs af boligområder, og ideen om at samles igen var nærliggende, måske om et nyt emne eller lokalpolitisk projekt.
Vi kan love at viderebringe de problemer, vi hørte om, og vi håber selvfølgelig hver især, at det bliver fra en plads ved kommunalbestyrelsens runde bord.
Tak for sidst, siger vi alle fem!

Lars Gravgaard Hansen, Det Konservative Folkeparti
Marianne Burchall, Socialdemokratiet
Jørgen Andreassen, Venstre
Glyn S. Hansen, Dansk Folkeparti
Birgit Hauer, Socialistisk Folkeparti

Publiceret 19 November 2017 17:12

SENESTE TV