DEBAT:

En sund økonomi skaber tryghed

Af
Tina Graugaard

Det Konservative Folkeparti

En afgørende forudsætning for at kommunen kan levere god kvalitet i serviceydelserne over for borgere og virksomheder er, at der er styr på økonomien. 
Fremadrettet skal der arbejdes hårdt og målrettet på at skabe balance mellem indtægter og udgifter. I Albertslund skal vi have mere kvalitet – ikke ved at bruge flere penge, men ved at bruge de mange penge, der er, på en mere kvalificeret måde.
Kommunen skal drives effektivt og målrettet med sans for omkostningsbevidsthed og ansvarlighed over for borgernes penge, og der skal være en rettidig og troværdig rapportering, så forudsætningerne for en kvalificeret styring kan finde sted. Det er nødvendig at bruge sund fornuft i kommunens husholdning. Der er ikke noget, der er gratis – der er bare nogen andre der betaler.
Det vil da være rart med gratis cykelhjelme og Wi-Fi i samtlige lygtepæle, men ikke hvis det betyder, at der ikke er penge til helt basal borgervelfærd. Altså skal de kommunale kerneydelser veje tungere, når der fremover skal prioriteres.
Målet er, at vi skal passe godt på borgernes penge og bruge dem til at passe godt på borgerne – og ikke alt muligt andet, som fratager borgerne det personlige ansvar. Ansvarlighed og tryghed er afgørende, når borgernes penge skal forvaltes. 
Jeg vil derfor arbejde for, at Albertslund kommune fører en fornuftigt administration med omtanke og at vi, med selvtillid, kan yde en borgernær service med et varmt hjerte. 

Publiceret 20 November 2017 08:43

SENESTE TV