Murene på Sundhedshuset og Albertshøj skal repareres, og udbedringen er umiddelbart uden udgifter for kommunen. Arkivfoto: brie

Murene på Sundhedshuset og Albertshøj skal repareres, og udbedringen er umiddelbart uden udgifter for kommunen. Arkivfoto: brie

Arbejdet forsinket:

Men til marts starter facaderenoveringen på Sundhedshuset

MT Højgaard går i gang 1. marts og vil arbejde til slutningen af november

Af
Jørgen Brieghel

Arbejdet med at renovere facaderne på Sundhedshuset og Albertshøj skulle have været i gang, men er blevet forsinket. Det har taget længere tid at tage prøverne på facaderne. Det forklarer MT Højgaard i et notat til politikerne i Miljø- og Byudvalget. De melder også, at arbejdet går i gang 1. marts og vil vare til 30. november. Inden da vil beboere, pårørende, personale og butikker blive orienteret, om det der skal ske.

Fejlene

Facaderne har siden totalentreprenøren MT Højgaard afleverede bygningerne til kommunen været plaget af utætheder. Utæthederne har optrådt især i forbindelse med kraftig regn suppleret med vindpåvirkning. MT Højgaard har løbende i 2016 udbedret skaderne, forsøgt at tætne og ledt efter årsagen til utæthederne. Men uden den store effekt. Sidst har MT Højgaard så meldt ud, at deres undersøgelser af facaderne havde vist, at den anvendte facadekonstruktion ikke er i orden. MT Højgaard mente ikke, at det var muligt at reparere på konstruktionen. Totalentreprenøren oplyste, at man i stedet vil renovere alle facaderne og lægge en ny ”hud” udenpå for at gøre facaderne tætte.

Det skal ske

Facaderne skal afrenses for løstsiddende puds, der skal monteres 50 mm mineraluldbatts, og afsluttes med 2 lag puds. I alt øges facadetykkelsen med ca. 60 mm. Det betyder udskiftning af en række bygningsdele, blandt andet sålbænke og tagkanter. Renoveringen udføres som en fejl/mangel i byggesagen af MT Højgaard. Det vil sige uden udgifter for kommunen. Der kan dog tilstøde uventede, mindre følgearbejder, som kommunen eventuelt må afholde udgifterne til, oplyser Albertslund kommune.

Publiceret 17 January 2018 06:00