Jeg kan godt være nervøs for, at en flytning betyder at de unge ikke vil komme mere, siger Søren Pedersen, formand for AMCs Venner.

Jeg kan godt være nervøs for, at en flytning betyder at de unge ikke vil komme mere, siger Søren Pedersen, formand for AMCs Venner.

AMC hvad nu:

Alt peger på en flytning

Men vi vil bevare klubben, fastslår udvalgsformand. AMCs venneforening er bekymret for fremtiden

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Planerne om et stort bolig- og naturområde ved Hyldagerparken er rykket et stort skridt nærmere. Det betyder samtidig, at alt peger på en flytning af Albertslund Motorsports Center (AMC).

På de seneste møder i Børne- og Skoleudvalget og By- og Miljøudvalget blev det besluttet at gå videre med et natur- og landskabsprojekt for Hyldagerparken og den nordlige del af Kongsholmparken.

Meget attraktivt

Forvaltningen havde inden politikernes møder vurderet, at “en byudvikling med mulighed for 200-250 nye boliger på kanten af de grønne kiler, vil være meget attraktivt og dermed tiltrække ambitiøse investorer med sans for kvalitet”, men samtidig tilføjet:

“Vurderingen er imidlertid også, at et motorsportscenter som nærmeste nabo, vil gøre området væsentligt mindre attraktivt – dels på grund af støj og dels fordi et natur- og landskabsprojekt med et motorsportscenter får stejlere skråninger og en lavere rekreativ værdi.”

Sendt i høring

Med andre ord anbefaler forvaltningen en flytning af AMC. Men politikerne traf ikke nogen endelig beslutning:

“Vi besluttede at sende sagen i høring hos AMC frem til den 10. april. Her holder kommunalbestyrelsen møde og vil træffe den endelige beslutning”, siger Marianne Burchall (Soc.), formand for Børne- og Skoleudvalget.

Hun tilføjer, at udvalget samtidig gjorde opmærksom på, at en konkret flytning af AMC afhænger af en tilladelse til etablering af støjvolde, og at den fremtidige scenarie-løsning skal findes i samråd med brugerne af AMC. Marianne Burchall understreger, at det er et politisk ønske, at klubben fortsætter:

“Personligt mener jeg, at vi i dag har et godt klubtilbud som har gode pædagogiske indsatser, og det vil vi gerne sammen med AMC finde en god løsning på.”

Hun mener at det bør være muligt at finde andre, egnede lokaler i kommunen til AMC. Derimod er det mindre sandsynligt, at baner til gokart- og motocross-kørsel kan etableres indenfor kommunegrænsen.

Der er tidligere talt om at benytte baner i Hedeland, men Marianne Burchall henviser til, at Børne- og Skoleudvalget ikke pegede på et specifikt scenarie. “Det er den drøftelse vi skal have med AMC nu.”

Et fristed for mange

Hos brugerne af AMC har man længe været bekymret for planerne om at flytte klubben:

“Mange af de børn og unge der kommer her, der er i alderen 10-23 år, har ikke andre steder at gå hen. Det er en gruppe der har svært ved at falde til andre steder, og dem samler vi op. De har et fristed her, mange af dem spiser her flere gange om ugen”, siger Søren Pedersen, formand for AMCs Venneforening.

“Jeg kan godt være nervøs for, at en flytning vil betyde, at de så ikke vil komme mere.” Den seneste melding fra politikerne fjerner ikke bekymringen. Men Søren Pedersen lader samtidig forstå, at han er positiv overfor, at kommunen vil høre AMC om de fremtidige muligheder, inden beslutningen træffes den 10. april:

“Lad os se om vi får indflydelse.”

Et scenarie, der går på at lade klubben blive på stedet og flytte motorkørslen et andet sted hen, har tidligere været fremhævet. Det ser dog ud til at blive droppet nu, og Søren Pedersen lader forstå at han ikke har anset det som realistisk:

“Det ville betyde en kæmpe udfordring med at fragte maskiner med lastbiler og varevogne frem og tilbage ad de små stier hertil. Det kan slet ikke lade sig gøre.”

Argumentet om at de op imod 250 nye boliger ikke kan ligge op ad en motorbane, forstår han ikke:

“Der ligger private boliger i området i forvejen. Så hvad er problemet?”

Publiceret 03 April 2018 05:00