Povl Markussen var guide på turen i Hyldespjældet. Pressefoto

Povl Markussen var guide på turen i Hyldespjældet. Pressefoto

Europæiske boligfolk vil lære af Albertslund

Boligrepræsentanter fra Europa var på besøg hos Bo-Vest. Hyldespjældets høns imponerede dem

Forårssolen skinnede endelig, hønsene klukkede og Albertslund viste sig fra sin bedste side, da repræsentanter fra europæiske boligorganisationer blev vist rundt i Hyldespjældet sidste uge. European Federation of Living, der er en medlemsorganisation for europæiske boligorganisationer, holdt tema-gruppemøde hos Bo-Vest. Her skulle de udenlandske gæster lære fra lokale erfaringer med at skabe velfungerende boligområder. Efter spændende oplæg i Bloklands Beboerhus, om almene boliger og boligsocialt arbejde i Albertslund gik turen ud i det gode vejr.

Et bæredygtigt boligområde

I Hyldespjældet fortalte Povl Markussen fra Hyldespjældets miljøudvalg om, hvordan Hyldespjældets beboere arbejder målrettet mod at gøre Hyldespjældet til et bæredygtigt boligområde. Hyldespjældets beboere har på frivillig basis organiseret en masse grønne aktiviteter som hønse- og fårehold, genbrugsstation og byttebørs, og haver og drivhus.

Hønseholdet i Hyldespjældet imponerede de europæiske boligfolk. Pressefoto

Hønseholdet i Hyldespjældet imponerede de europæiske boligfolk. Pressefoto

Hønselauget imponerede

De europæiske gæster lyttede med imponerede miner til Povls fortælling om, hvordan det store frivillige arbejde og engagement i boligområdet har skabt masser af gode mødesteder og relationer mellem beboerne, som er med til at gøre Hyldespjældet til et velfungerende boligområde med et stærkt fællesskab. Fortællingen om, hvordan høns, får, haver, drivhus og genbrug påvirker boligområdet vakte stor begejstring hos de europæiske gæster, der i det hele taget var meget interesserede i at høre mere om de lokale erfaringer med beboerdemokrati, frivilligt engagement hos beboerne og boligsocialt arbejde.

Publiceret 25 April 2018 06:30

SENESTE TV