Der er stadig master i Egelundparken. Foto: brie

Der er stadig master i Egelundparken. Foto: brie

AP undersøger:

Måske slipper vi ikke helt af med elmasterne

Selvom mange elmaster i Vestskoven er fjernet i det tidlige forår, er der stadigvæk master tilbage i Egelundparken. Hvad skal der ske med dem?

Af
Jørgen Brieghel

Albertslund Posten har i flere artikler fortalt om fjernelse af el-masterne i Vestskoven. En læser skriver så til os: ”Vi er rigtig mange borgere, som har set frem til at dette skulle ske. Nu kan man dog konstatere at man tilsyneladende er færdige med arbejdet på stedet. Men det som undrer er dog, at der fortsat står en række master i Egelundparken øst for motorvejen. Skal de ikke fjernes? Eller bliver de ikke fjernet, fordi de er placeret i Høje Taastrup kommune?” Vi har i første omgang bedt Agenda Centerets Povl Markussen svare. Povl Markussen siger: ”Det er rigtig nok, at ikke alle master er væk i Egelundparken. Der var ind til et par år siden fire masteføringer til transformerstationen lige vest for Roskilde Kro - i Høje Taastrup kommune. De to er nu væk. Dels den der gik sydover, ned gennem Hyldagerparken og krydsede jernbanen til Kongsholmparken. Den forsvandt for ca. 3-4 år siden. Og dels den, der lige er blevet pillet ned, som gik nordpå gennem Egelundparken og videre mod øst ud i Vestskoven. Ud gennem hele Vestskoven er der derfor ikke længere nogen master. Men fra transformerstationen går der fortsat to masteføringer dels mod nord og dels mod nordvest – og det er især den nordlige, der fortsat generer på stykket i Egelundparken. Planerne for de to tilbageværende masteføringer kender jeg ikke i detaljer, men mener dog at vide, at det er meningen, at den nordlige skal nedlægges på et tidspunkt”.

Masterne fjernes ikke

Energinet står for projekterne med nedtagning af masterne. Vi har kontaktet Energinet for at få dem til at svare. Her fortæller pressechef Jesper Nørskov Rasmussen: ”Energinet er ved at afslutte et projekt, hvor luftledninger i Albertslund pilles ned og erstattes af kabler, som bliver gravet ned i jorden. Grunden til, at kablerne bliver lagt i jorden, er, at Folketinget i 2008 lavede retningslinjer for nedgravning af højspændingsforbindelserne på 132/150 kV niveau. Der blev lavet en Kabelhandlingsplan, og ledningerne i Albertslund var en del af planen”. Men så besluttede Folketinget i 2016 at afskaffe PSO-afgiften, og det ændrede ved planerne for at fjerne master og erstatte med kabler. Jesper Nørskov Rasmussen siger: ”I 2016 vedtog Folketinget nye politiske retningslinjer for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet i Danmark. Det skete i forbindelse med Folketingets afskaffelse af PSO-tariffen. Det betyder bl.a., at det eksisterende transmissionsnet på 132 kV og 150 kV som udgangspunkt bevares som luftledninger. Det betyder, at nogle master og luftledninger rundt om i landet bliver stående som hidtil. Det er bl.a. tilfældet i Albertslund”.

Der er håb

Men der er dog håb: ”Der vil dog være udvalgte strækninger af disse, hvor der kabellægges gennem naturområder og bymæssig bebyggelse. Processen med at udpege disse strækninger er pt. undervejs og endnu ikke færdige”, siger pressechef fra Energinet.dk, Jesper Nørskov Rasmussen. Man kan læse mere på Energinets hjemmeside: energinet.dk

Publiceret 09 May 2018 06:00