Nu ligger det fast, at Albertslund Rusmiddelcenter skal etableres her.

Nu ligger det fast, at Albertslund Rusmiddelcenter skal etableres her.

Beslutning står fast:

Rusmiddelcenter i Skyttehusene

Forslag om alternative placeringer blev afvist

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Nu ligger det helt fast, at der etableres et rusmiddelcenter i Skyttehusene, i lokaler hvor Klub Kærnehuset tidligere holdt til.

Efter en lang proces besluttede et flertal på kommunalbestyrelsens møde tirsdag aften at fastholde planerne.

Som tidligere omtalt har planerne medført en del kritik fra beboere i området, og det førte i februar til, at politikerne besluttede at udskyde beslutningen og sende sagen i en fornyet høringsfase.

I høringsfasen var indkommet 61 svar fra beboere i området, heraf var størstedelen, 57, kritiske eller undrende, mens tre var positive.

Samtidig var der indleveret 313 underskrifter imod etableringen af Albertslund Rusmiddelcenter, som er det navn der er valgt.

Alligevel fastholdt et politisk flertal etableringen af rusmiddelcentret.

“Vi har taget høringssvarene alvorligt, og derfor har forvaltningen grundigt undersøgt alternative muligheder. Men ingen af dem er realistiske”, sagde borgmester Steen Christiansen (Soc.), der nævnte en placering på Egelundsvej, hvor Billedskolen og Lokalhistorisk Samling holder til, som en af de muligheder der var undersøgt.

“Det ville kræve en udflytning, og det ville være alt for dyrt”, sagde Steen Christiansen.

Efter en del debat fremlagde Enhedslisten og Venstre hver sit ændringsforslag.

Enhedslisten foreslog en etablering i Sundhedshuset, mens Venstre fastholdt Egelundsvej som en mulighed.

Begge forslagene blev stemt ned. Herefter endte beslutningen om Skyttehusene med at få opbakning fra Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Radikale og Enhedslisten.

For stemte 17 (A, Ø, F, B, O) 

Imod stemte 1 (V)

Undlod at stemme 3 (Å, C)

 

Hør debatten fra sagen her

null

Publiceret 10 May 2018 06:00