Nu kommer buslommerne på Trippendalsvej

Arbejdet er i gang og forventes afsluttet i juli

Af
Jørgen Brieghel

Det var jo en tragisk ulykke ved et busstoppested ud for Morbærhaven på Trippendalsvej, der satte gang i det hele. Mange havde allerede bandet over at skulle vente bag busserne, fordi der ikke var buslommer og busserne derfor måtte standse på vejen ud for stoppestederne. Mange valgte at overhale over midterrabatten. Det første som sagt til en tragisk ulykke. Derfor besluttede kommunalbestyrelsen at få bedret trafikforholdene, så de ikke fristede til forbudte overhalinger og risiko for påkørsler. Derfor er entreprenører lige nu i gang med at lave egentlige buslommer ud for de gamle busstoppesteder. Dog med det forbehold, at ved krydset Trippendalsvej/Roholmsvej flyttes det eksisterende stoppested i retning mod Glostrup, om på den anden side af Roholmsvej. Det skriver Albertslund Kommune på sin hjemmeside. Ombygningerne sker på strækningen mellem Kærmosevej og Herstedøstervej og skal blandt andet medvirke til give den øvrige trafik bedre mulighed for at passere de busser der holder ved stoppestederne. For at give plads til ombygningerne bliver det nødvendigt af fælde fire træer på strækningen, oplyser kommunen.

Publiceret 11 May 2018 05:00