Hvidbrovej er ret medtaget efter renoveringsarbejdet af boligerne i Syd. Foto: brie

Hvidbrovej er ret medtaget efter renoveringsarbejdet af boligerne i Syd. Foto: brie

Hvidbrovej får p-pladser og mister vejbump

Hvidbrovej er en af de veje, der skal have ny asfaltbelægning. Der afsættes penge til at renovere i alt 5 stier og veje

Af
Jørgen Brieghel

Ønskesedlen over hvilke stier og veje i Albertslund, der trænger til at få ny asfalt, har netop været til behandling i Miljø- og Byudvalget.

Seks strækninger er på årets ønskeseddel. De seks er Hvidbrovej, Toftekærstien, Kærmosestien, Poppelstien, Galgebakken Øster og Snubbekorsvej.

Men udvalget har prioriteret fem stier og veje. Det er de stier og veje, som har det værst i Albertslund. Snubbekorsvej er ikke med på listen.

Værst ser forholdene ud med Hvidbrovej i Syd. Her er vejen tydeligt præget af renoveringsarbejdet med boligerne, og det har hele tiden været en aftale, at når renoveringen var slut, skulle vejen sættes i stand.

Parkeringsforholdene i kvartererne omkring Hvidbrovej har ændret sig, idet BO-VEST har indført parkeringsrestriktioner og parkeringskontrol på de private parkeringspladser.

De nye parkeringsforhold har medført, at gæster til Svømmehallen, Gymnasiet og Musikskolen ikke kan parkere i kvartererne. Derfor foreslås Hvidbrovej indrettet med mulighed for parkering.

Hvidbrovej har tidligere været indrettet med fartdæmpende foranstaltninger i form af bump og forsætninger, men for at imødekomme det nye behov for parkering på offentlig vej foreslås vejen indrettet med mulighed for parkering.

Hvidbrovej foreslås indrettet med opstregede parkeringsarealer på langs af vejen. Parkeringsarealerne ligger forskudt og vil således have en hastighedsdæmpende effekt.

”Nu skal forvaltningen se på økonomien i de forskellige projekter”, siger formand for Miljø- og Byudvalget, Leif Pedersen (SF).

”Vi har samtidig bedt om at få en oversigt over, hvad det vil koste at få samtlige veje og stier op på niveau 9 inden for fem år. Niveau 9 er ensbetydende med acceptabel kvalitet på en skala der går fra 0 til 18, hvor 18 er højest. Undersøgelsen skal indgå som en del af bilagene til de kommende budgetforhandlinger”.

Til sammenligning er kvaliteten af de stier og veje, som udvalget har indstillet renoveret i denne omgang fra 13,5 til 16.

De nævnte stier og veje på trangfølgeplanen skal have helt nyt slidlag. Andre veje i kommunen er måske hullede, og her lappes hulerne efter behov.

Kommunalbestyrelsen skal endeligt godkende indstillingen.

Publiceret 18 May 2018 06:00