Elektroniske tavler tændes igen på motorvej

Vejdirektoratet har igen tændt hastigheds- og informationstavler

Af
Finn Due Larsen

Vejdirektoratet har igen tændt de elektroniske hastigheds- og informationstavler – de såkaldte ITS-tavler - på Motorring 3 og på M12 Frederikssundsmotorvejens tilslutning til Motorring 3.

Tavlerne hænger primært på store portaler henover motorvejen og bruges til at vise hastighedsgrænser og orientere trafikanterne om kø-varslinger og ekstraordinære hændelser på vejnettet.

De blev slukket for godt et år siden som følge af udløbet af de årlige puljemidler, der blev brugt til at drive dem. Men nu har Vejdirektoratet fundet finansiering til at genoptage driften af informationstavlerne på én af de mest trafikerede strækninger i Hovedstadsområdet.

Beslutningen om at tænde tavlerne på M3 igen hænger sammen med, at netop denne vej i de kommende år bliver berørt af det store anlægsarbejde med at anlægge Hovedstadens Letbane, der går i gang inden længe.

”Vi er på vej ind i en periode, hvor vi får stor brug for at kunne kommunikere med trafikanterne om de trafikale konsekvenser, som anlægsarbejdet med letbanen kan have for vores veje, og i den forbindelse ser vi ITS-tavlerne som et oplagt redskab,” siger områdechef Charlotte Vithen fra Vejdirektoratet.

Det er planen, at ITS-tavlerne vil være i drift frem til 2021.

Når tavlerne bliver tændt i dag, vil de af praktiske årsager kun vise faste hastighedsgrænser uanset trafiksituationen på vejene. Først i morgen, tirsdag vil tavlerne kunne bruges til at justere hastighedsgrænserne, så trafikken på vejene glider bedst muligt.

Da tavlerne har været slukket i en længere periode, vil de i de første uger skulle justeres i forhold til de trafikale forhold. Derfor kan trafikanterne opleve, at tavlernes angivelser ikke er helt præcise i starten.

Fakta:

ITS står for Intelligente Transportsystemer.

I alt bliver der tændt 143 elektroniske tavler på hhv. M3 og M12 Frederikssundsmotorvejen

Publiceret 12 June 2018 03:00