Virksomheder, der fifler med penge i skattely, vil Albertslund ikke samarbejde med, lyder beslutningen fra 2016. Men den har vist sig svær at føre ud i livet.

Virksomheder, der fifler med penge i skattely, vil Albertslund ikke samarbejde med, lyder beslutningen fra 2016. Men den har vist sig svær at føre ud i livet.

Skattely-kontrol - det er ikke 'bare sådan lige'

Beslutning fra 2016 er stødt på flere vanskeligheder. Nu vil Albertslund samarbejde med andre kommuner

Af
Finn Due Larsen

skattely "Firmaer, der unddrager sig skat, skal ikke fremover kunne regne med at samarbejde med Albertslund Kommune."

En beslutning med den ordlyd traf kommunalbestyrelsen i december 2016, og det vakte en del opsigt. Af beslutningen fremgik det blandt andet, at kommunens bankforbindelse ikke må medvirke til, at deres kunder på ulovlig vis kan unddrage sig skattebetaling ved, at banken rådgiver om anvendelse af skattely og/eller ulovlig skatteplanlægning.

Samt at der årligt udtages 5-10 af kommunens leverandører til kontrol for skattely-aktiviteter og/eller medvirken til systematisk, ulovlig skatteunddragelse, og at kommunens udbud skal indeholde krav om, at leverandører ikke anvender skattely og/eller medvirker til systematisk, ulovlig skatteunddragelse.

Endelig ønskede kommunalbestyrelsen at få udsedt et "etisk skattemærke", et certifikat til virksomheder der overholder skattelovgivningen, en ordning som kendes som Fair Tax Market i Storbritannien.

Men den nu godt halvandet år gamle beslutning er siden stødt ind i flere vanskeligheder. Det fremgik af en indstilling fra forvaltningen til Økonomiudvalget i sidste uge.

Uetisk og ulovligt

Her fremgik det blandt andet, de krav en kommune kan opstille i forbindelse med udbud, "er meget begrænset i forhold til virksomheders generelle forhold, herunder skatteforhold."

Videre konkluderer forvaltningen, at "det kun er muligt at stille krav til at en virksomhed skal efterleve gældende lovgivning, sådan som Albertslund Kommune allerede gør i dag."

"Men i det omfang en virksomhed agerer uetisk, men indenfor gældende lovgivning, giver udbudsdirektivet ikke mulighed for at udelukke pågældende virksomhed", som det udtrykkes.

Sagt mere forenklet: Kommunen kan kun udelukke firmaer, der agerer ulovligt, ikke firmaer der agerer uetisk, men ikke har fået dom for at agere ulovligt.

Videre fremgår det fra forvaltningen, at "skatteunddragere primært er multinationale virksomheder, mens tilbudsgivere på offentlige kommunale opgaver typisk ikke er multinationale", som det er formuleret.

Etisk skattemærke afvist

Ideen om et etisk skattemærke er blevet afvist, konkluderer forvaltningen. Den har i samarbejde med Københavns Kommune kontaktet Dansk Standard for at få afdækket muligheden for et nyt certifikat/mærkning.

"Dansk Standard har præsenteret rapporten for forvaltningen og de konkluderer, at der hverken er mulighed for at etablere eller opbakning til et internationalt skattemærke blandt størstedelen af de danske og europæiske interessenter. Derfor er udarbejdelsen af et internationalt etisk skattemærke ikke aktuelt", konkluderer forvaltningen.

Der videre lader forstå, at år det handler om gennemførelse af et EU-udbud, er der juridisk set mulighed for at stille krav om efterlevelse af den gældende lovgivning på området som led i opfyldelsen af kontrakten med kommunen.

Ingen stikprøver

Beslutningen om at udvælge en stikprøve ved 5-10 af kommunens leverandører til kontrol for skatteunddragelse, er også strandet:

"Revisionen har ikke mulighed for at udvælge en stikprøve, da der ikke findes et register tilgængeligt herfor hos SKAT eller Erhvervsstyrelsen. Forvaltningen har taget kontakt til revisionen for at drøfte hvilke muligheder der er for kompenserende kontroller med at leverandører udøver skatteunddragelse", lyder konklusionen.

Endelig fastslår forvaltningen, at man stadig vil følge skattely-området løbende og undersøge mulighederne for at foretage forskellige kontrol-tiltag. Den foreslår politikerne, at Albertslund Kommune i samarbejde med andre kommuner planlægger en workshop, hvor andre interesserede kommuner, der ønsker at arbejde med bekæmpelse af skattely, inviteres til at deltage.

Skattely-charter

Det er borgmester Steen Christiansen (Soc.) positiv overfor. Han mener stadug, at skattely-beslutningen fra 2016 var rigtig, trods forvaltningens konklusioner:

"Det illustrer bare hvor svært et område det er, det her. Det har vi vidst hele tiden. Vi er nødt til som kommune at gå stringent juridisk frem, og kan ikke kun agere på baggrund af etik."

Steen Christiansen henviser videre til, at kommunen i forvejen har en del værktøjer til at føre kontrol med virksomheder, og at man fortsat vil undersøge mulighederne for at udvikle nye metoder.

Han glæder sig også over, at Økonomiudvalget besluttede at tiltræde et "Charter for skattely-fri kommune", udarbejdet af organisationen Ibis. En beslutning, som DF tog forbehold overfor, mens V og K stemte imod.

Skattely-debatten fortsætter på kommunalbestyrelsens møde tirsdag aften i denne uge.

Publiceret 12 June 2018 06:00