Se din by fra skorstenens top...

Se din by fra skorstenens top...

Højt til vejrs - for at gøre aflæsning nemmere

Antenner blev sat på varmeværkets skorstene

Af
Finn Due Larsen

forsyning Hov, hvem er det der kravler på skorstenene ved Albertslund Varmeværk? Hvad sker der dog oppe i den højde - skal storstenene males, eller?

Flere spærrede øjnene op i den forgangne uge ved synet af en tydelig aktivitet af mennesker - og en lift, der var hejst meget højt op.

Forklaringen er dog ikke maling, men derimod elektronik og den fremtidige måde at aflæse målere på. Det forklarer Henrik Gaardhøj Pedersen, projektleder i Albertslund Forsyning.

"Vi har et samarbejde med HOFOR om et nyt radio-netværk. Skorstenene er et af de steder hvor vi sætter antenner op. De skal gøre det nemmere at aflæse fjernvarme- og vandmålere."

Og set fra en lidt anden vinkel...

Og set fra en lidt anden vinkel...

Meningen er, at det gennem de opsatte antenner skal være slut med at få besøg i de private hjem af en medarbejder, der skal aflæse måleren til fjernvarme eller vand. I fremtiden kan det gøres fuldautomatisk, via et avanceret netværk, hvor antennerne forbindes med alle målerne i husstandene.

"Det er en måde at målrette vores energi-indsats på. Udstyret kan hente data hjem, og den kan også spore årsagen til lækager."

Placeringen højt oppe har også sin forklaring:

"Jo højere udstyret kommer op, jo bedre vinkel får det til at dække alle målerne ind", siger Henrik Gaardhøj Pedersen.

Efter sommerferien vil der komme mere information ud til husstandene om de nye, elektroniske muligheder.

Publiceret 16 June 2018 05:00