Erdil Selcuk.

Erdil Selcuk.

Mindeord: Erdil Selcuk

Tidligere medlem af kommunalbestyrelsen blev 78 år. Borgmester skriver mindeord

Af
Steen Christiansen (Soc.)

borgmester:

mindeord Tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Erdil Selcuk er død 78 år.

Erdil Selcuk flyttede til Albertslund i 1972 og boede gennem alle årene i boligområdet Topperne.

Erdil blev valgt til kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet i januar 1986 og sad herefter i kommunalbestyrelsen i 24 år indtil 2009, hvor alvorlig sygdom forhindrede Erdil at genopstille til kommunalbestyrelsen. Erdil ville i den grad har gerne have fortsat sit politiske arbejde.

Erdil nåede i sine mange år i kommunalbestyrelsen at sidde i Teknisk udvalg, Skoleudvalget, Socialudvalget, Børneudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

Erdil interesserede sig således for en bred vifte af politiske spørgsmål, men især det sociale område lå Erdil på sinde, hvilke borgerne mærkede og derfor ofte henvendte sig til ham med spørgsmål. Det var også vigtigt for Erdil at byen lykkedes med integrationen, så det var en dagsorden, der optog ham både i det nære og det landspolitiske.

Jeg havde selv lejlighed til at sidde i kommunalbestyrelsen i otte år med Erdil og oplevede, hvordan der stod stor respekt om Erdils indsats i kommunalbestyrelsen. Med sin altid venlige væsen og glimt i øjet bidrog Erdil Selcuk til, at kommunalbestyrelsens arbejde gled mere ubesværet end det ellers ville.

Ved Erdils død har Socialdemokratiet mistet en engageret partifælle, som gjorde en utrættelig indsats for partiet, og Albertslund har mistet en borger, som hver dag kæmpede for at sætte sit præg på byen med sit stærke sociale engagement.

Erdils familie har mistet en kærlig og opmærksom mand, far og morfar. Erdil fortalte, når han var sammen med os andre, engageret og varmt om sine døtres hverdag og opvækst.

Erdil efterlader sin hustru, to døtre og syv børnebørn.

Æret være Erdils minde.

Publiceret 17 June 2018 09:00