Denne ”sejlende mejetærsker” har sejlet rundt i Rådhussøen for at høste tangen. Privatfoto

Denne ”sejlende mejetærsker” har sejlet rundt i Rådhussøen for at høste tangen. Privatfoto

Flydende mejetærsker på arbejde i rådhussøen

Den tang der høstes sendes til bioforgasning og kompostering

Af
Jørgen Brieghel

På grund af det varme vejr har tangen i byens regnvandsbassiner haft rigtig gode vilkår i år. I Rådhussøen har den ligefrem ligget som et grøn-gult ryatæppe hen over vandoverfladen. For at tangen, eller trådalgerne som det rettelig er, ikke skal rådne og begynde at lugte, har Albertslund Kommune besluttet at ”høste” den, og sende den samme vej som byens madaffaldet: Til Bioforgasning og kompostering.

”Om man skal kalde det for en flydende mejetærsker eller bulldozer, ved jeg ikke, men i de senere dage har vi haft maskinen til at sejle rundt på Rådhussøen for at samle alle trådalger, så vi kan fiske dem op, få dem afvandet og sendt til forbehandling samme sted som vores madaffald kommer hen, inden de bioforgasses", fortæller leder af Byg, Miljø & Forsyning Hans-Henrik Høg. "Går det godt, kan metoden forhåbentlig også bruges andre steder. Ikke bare i regnvandsbassinerne i Albertslund og Tueholm sø, men i alle HOFOR-kommuner i Storkøbenhavn, der døjer med de samme problemer.

Povl Markussen fra Agenda Centeret vurderer tiltaget som ganske særligt:

”Det er stort det her. Det er noget, vi har arbejdet på i flere år. Trådalgerne skyldes, at der udvaskes for mange næringsstoffer til søen. Og næringsstoffer hører slet ikke hjemme i vandmiljøet. I vandet er de noget skidt. De skaber ubalancer, som her kommer til udtryk i form af alt for mange trådagler. Næringsstoffer hører hjemme på landjorden og specielt på landmændenes marker, hvor de gør stor gavn – ja faktisk er livsvigtige. Derfor er det godt, at trådalgerne nu høstes, for først at blive tømt for energi, og siden få restproduktet, der er fyldt med næringsstofferne, tilbage til landbrugsjorden. Det lyder måske ikke af så meget, men det er det. Jeg vil ikke tøve med at sige, at det er endnu et vigtigt skridt frem mod den bæredygtige by.

Publiceret 19 June 2018 09:13