Snubbekorsvej bliver asfalteret. Foto: brie

Snubbekorsvej bliver asfalteret. Foto: brie

Ny plan: Snubbekorsvej asfalteres - Hvidbrovej må vente

Borgerne i syd skal med på råd, inden Hvidbrovej får fjernet vejbump og får nye p-pladser

Af
Jørgen Brieghel

Planen for, hvor der skal asfalteres i den kommende tid er nu klar. Den blev vedtaget af kommunalbestyrelsen på junimødet. der skal bruges små 3 mio. kr. på asfaltering. Penge der er afsat i budgettet.

AP har tidligere fortalt, at Hvidbrovej er en af de veje, der skal asfalteres. Planen har været, at man samtidig skulle fjerne vejbumpene og så lave p-pladser på strækningen.

Sådan var indstillingen også, da politikerne i Miljø- og byudvalget havde behandlet sagen. Siden blev planen ændret. Så nu er Hvidbrovej midlertidigt taget ud.

Formand for Miljø- og planudvalget, Leif Pedersen (SF) forklarede:

”Det er altid det store spørgsmål, hvor skal der asfalteres. Der findes en lang liste som beskriver tilstandende af veje og stier. Den tager vi udgangspunkt i. I år var indstillet Hvidbrovej og Snubbekorsvej, Toftekærstien bag Roskilde Kro og Kærmosestien samt en stump af Galgebakken Øster. I udvalget ville vi tage Snubbekorsvej ud og prioritere Hvidbrovej op. Men vi er blevet klogere. Siden har vi nemlig fået at vide af forvaltningen, at det primært er den nordlige del af Kærmosestien, der trænger, og penge herfra kan findes på driften. Derfor er indstillingen nu at tage Snubbekorsvej med alligevel og asfaltere Kærmosevej for driftsmidler. Samtidig tages Hvidbrovej ud midlertidigt. Borgere i området er nemlig betænkelige ved, at bumpene fjernes og der skal laves parkeringspladser. Derfor er Hvidbrovej taget ud foreløbigt. Borgerne skal høres om sagen. Miljøudvalget har samtidig bedt om at få en oversigt over, hvad det vil koste at få alle stier og veje bragt på godt niveau. Det kan vi så tale om i forbindelse med budgettet”.

Fejlbefængte oversigter

Lene Rygaard, (Enh.) var ikke tilfreds med sagen:

”Vi har ikke tillid til oversigterne. Flere er så fejlbefængte, at sagen efter vores mening bør gå tilbage til udvalget. F.eks. er der rundt om Kærmosevej en sti, hvor en ung pige er væltet og har smadret hovedet, fordi der var et hul. Den slags skal ordnes. Sådan er det flere steder. Sagen må gå om, og så må vi se, hvad det er for et firma, der laver det her. Det må kontrolleres bedre, og vi må have en plan der har hold i virkeligheden”, sagde hun.

Allan Høyer (DF) var heller ikke tilfreds med vurderingerne af vejenes tilstand og opfordrede til mere åbenhed i sagerne.

”Det her er jo en tilbagevendende sag. Jeg undrer mig over, hvordan stierne rates. Alle stier i byen er forfærdelige og bør bringes i orden”, sagde han.

Er det vejen frem?

Lars Gravgaard (Kons.) sagde, at ”uanset hvad vi mener om planerne, bør vi fra forvaltningen få en meddelelse om, hvilke stier og veje forvaltningen kan lave over driften. Eksempelvis vurderes Stensmosevej, som er en af de dårligste veje vi har haft, som værende i dårligere dårligere stand end Roskildevej. Det kan man forstå, for der er lavet en masse reparationer. Men lad os få at vide, hvad forvaltningen mener, der kan laves på driftsomkostningerne”, sagde han.

Steen Christiansen (Soc.) foreslog, at man snarest tager en drøftelse – måske et temamøde om, hvordan trangfølgeplanerne udformes. Om det er den rigtige måde, man arbejde på i dag, eller om noget andet skal ske.

Herefter blev indstillingen tiltrådt, idet Enhedslisten ikke kunne tiltræde.

Publiceret 21 June 2018 06:00