Benny Klausen er ikke tilfreds med, at der planlægges at tilføre vandet i Galgebakken klor. Arkivfoto

Benny Klausen er ikke tilfreds med, at der planlægges at tilføre vandet i galgebakken klor. Arkivfoto

DEBAT: Klor i vandet i Galgebakken

Af
Benny Klausen

Galgebakken Vester 8-3

På et informationsmøde i Galgebakkens Beboerhus den 18. juni, fik beboerne i Galgebakken Skrænt at vide at Bo-Vest vil tilsætte klor til det varme brugsvand. Skrænt er første del af et forsøg på at løse problemerne med store mængder bioslim i Galgebakkens vandrør. Vi beboere, som var mødt frem, fik at vide at forsøget med at tilsætte klor til vandet vil starte den 29. juni. Jeg spurgte om forsøget havde været drøftet med Albertslund kommune. Svaret var et nej. Tilsætning af klor i vores vandsystem er en så alvorlig sag at den bør behandles af Albertslund kommune som tilsynsmyndighed. Alle beboere i Galgebakken skal informeres om de gener som vil komme hvis der bliver tilsat klor til vores vand. Denne sag skal behandles mindst lige så grundigt som alle de andre sager som vedrører os som lejere i Bo-Vest.

Svar fra Bo-Vest

Der er en del bioslim, manglende tryk og lave temperaturer i forbindelse med levering af det varme brugsvand i Galgebakken. Afdelingen har de seneste par år forsøgt at komme dette problem til livs, dog uden held.

Der er lavet flere forsøg med blandt andet gennemstrømning af vand, temperaturgymnastik, montering af store filternet, samt den årlige beholderrensning.

Da vi ikke ønsker en situation, hvor vandet indeholder bakterier, igangsættes et forsøg med et saltspaltningsanlæg i området Skrænt, hvor en af i alt 10 varmecentraler i Galgebakken er placeret.

Der bliver via saltspaltningen frigivet klor i små mængder i det varme brugsvand (0,2 til 0,4mg/l, hvilket ligger under WHO’s anbefalinger, som er 5mg/l i drikkevand). Kloren vil dræbe bakterier, og bioslimen vil blive reduceret.

Beboerne i Skrænt er informeret og blev indkaldt til et informationsmøde d. 18. juni. Her mødte tre beboere, foruden Benny Klausen og Agendagruppen, op.

Vi har onsdag den 20. juni haft besøg af Albertslund Kommune, som har fået ovenstående orientering, og de har ingen bemærkninger til igangsættelse af projektet.

Albertslund Kommune har heller ikke andre forslag, til en her og nu løsning, på denne side af Helhedsplanen.

Susanne Palstrøm

Ejendomsleder, Galgebakken

Publiceret 22 June 2018 04:00