Efter renoveringenm af ladebygningen på Birkelundgaard bruges stedet af rigtig mange mennesker. Arkivfoto fra indvielse i 2016: brie

Efter renoveringenm af ladebygningen på Birkelundgaard bruges stedet af rigtig mange mennesker. Arkivfoto fra indvielse i 2016: brie

SF: Kun koldt vand i hanerne på nye Birkelundgaard-toiletter

Birkelundgaard får installeret toiletter. SF har foreslået, at der kun kommer koldt vand i hanerne. Alternativet at der i stedet sættes toiletvogne ind.

Af
Jørgen Brieghel

trængende Der installeres nu toiletter i laden til Birkelundgaard. Det er en del af budgetaftalen, og sagen var til behandling på kommunalbestyrelsesmødet i juni.

Der er afsat 1,7 mio. kr. til 3 almindelige toiletter, 1 handicaptoilet og 2 urinaler som forventes at dække behovet for op til 300 gæster i salen. Toiletterne placeres i lokalerne i forlængelse af salen.

Alle de partier, som ikke var med i budgetforliget, var imod at bruge penge på toiletprojektet på Birkelundgaard.

Kenni Flink (Alt.) sagde f.eks. at han fik flashback tilbage til kommunalvalget:

”Vi var nogle unge kandidater, der undrede os over, at fem toiletter kunne være så dyre. Det er vanvittigt mange penge. Kunne man tænke sig andre løsninger? Man kan f.eks. få dobbelt så mange toiletter og et handicaptoilet ved at sætte skurvogne op. Lad os spare her og i stedet bruge penge på skolernes toiletter, der i den grad trænger”.

”Det er ’sjovt’ at der skal bruges så mange penge på de her toiletter. Men jeg er nødt til at stemme for, fordi min forgænger var med i budgetforliget”, sagde Hediye Temiz (Rad.) ”Men det giver ingen mening at bruge 1,7 mio. kr. på toiletter, som kun kan bruges af Kulturhuset Birkelundgaard”, mente hun.

Sofie Amalie Blomsterberg (V) kunne ikke støtte indstillingen:

”Det er meget for toiletter. Der er nok toiletter andre steder i kommunen, som bruges af flere mennesker – blandt andet på skolerne”, sagde hun.

Flere bruger Birkelundgaard

Steen Christiansen (Soc.) sagde:

”Nu skal vi huske på, at Birkelundgaard har fået en helt anden anvendelse, efter at vi brugte penge på at istandsætte laden. Der er kommet langt flere brugere, og der afvikles en lang række arrangementer lavet af foreningen Kulturhuset Birkelundgaard. Så vi er naturligvis også forpligtet til at tilvejebringe ordentlige toiletforhold. Erfaringsmæssigt er vådrumsfaciliteter dyre”, understregede han.

Lene Rygaard Jessen (Enh.) kunne ikke godkende sagen.

”Det er få gange i året, der er behov her i forhold til på skoler og daginstitutioner, hvor mange flere deler få toiletter. Det må kunne løses med toiletvogne. Køb en vogn og spar penge, og køb så vogne ud til skolerne”, foreslog hun.

Tina B Nielsen (DF) kunne ikke tiltræde:

”Det er ikke rimeligt at bruge 1,7 mio. kr. på toiletter. Vi har skoler med uhumske toiletter, hvor børn går hjem fordi de ikke vil bruge dem”.

Koldt vand i hanerne

Leif Pedersen (SF) mente ikke, at toiletvogne er det hyggeligste sted at komme.

”Vi støtter sagen, men har et ændringsforslag: Når vi bygger nyt og samtidig taler om bæredygtighed, så lad os gå foran selv. Vi foreslår, at håndvaskene ikke får installeret varmt vand – kun koldt. Fordi varmt vand alene er et spørgsmål om behagelighedsfølelse – ikke om renhed. Det er luksus. Det renser ikke bedre. Vi har lige været på studietur i Holland. Der har de ikke varmt vand på offentlige toiletter, og det har de heller ikke i Tyskland. Læger der opererer bruger ikke varmt vand, for sundhedsrisikoen er højere end ved at bruge koldt vand”, foreslog han.

Jørn Jensby (Soc.) ville ikke gøre en lang diskussion ud af sagen.

”Men hvis nogen vil høre om baggrunden, så vil jeg gerne fortælle om det. Meget af det der er sagt her, har intet med virkeligheden at gøre. Det gælder antallet af brugere, frekvenser og hvad toiletterne skal bruges til. Sagen her burde vel have været en del af renoveringen af laden, da den blev bygget. Men det var der desværre ikke penge til. Varmt-koldt vand – forvaltningen anbefaler varmt vand, og jeg har ingen stærk holdning til det her. Toiletterne er meget nødvendige, hurtigst muligt”, fastslog han.

Nils Jensen (Soc.) fortalte, at forvaltningen fastholder, at der skal være varmt vand i hanerne.

”Vælger vi generelt i kommunen at droppe det varme vand, kan det betyde, at flere vælger ikke at vaske hænder. I denne her sag handler det om en lille besparelse på 15-20.000 kr. Så jeg vil foretrække varmt vand. I forhold til miljøbelastningen er besparelsen meget lille, ifølge forvaltningen”, sagde han.

”Jeg havde forventet den reaktion”, sagde Leif Pedersen. ”Men det er en forkælet holdning, at vi skal have varmt vand. Men vi kommer til at diskutere det i tiden frem over”.

Toiletter skal der være!

Lars Gravgaard Hansen (Kons.) mente, at renovering af skolernes toiletter er så dyre, at det bliver noget, der skal diskuteres i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

”Vi har lige været til et par store arrangementer på Birkelundgaard. Når man har Birkelundgaard, hvor så mange mennesker mødes om mange arrangementer, så skal der selvfølgelig også være de nødvendige toiletter. Det er rasende dyrt at få lavet. Men sådan er det bare. Slut færdig!”, sagde han.

”Nu er det jo ikke Jørn der skal have toiletter”, udnerstregede Susanne Storm Lind (Soc.). ”Det er menneskerne deroppe, hvor vi f.eks. var 800 mennesker til Opera Galla forleden. Det er billigere at få det lagt ind i huset., og vi kan ikke have skurvogne stående ude i gården til evig tid”, var hendes mening.

Afstemninger

Herefter blev der stemt. Først om SFs forslag om kun koldt vand i hanerne.

Enhedslisten, SF, Radikale og Dansk Folkeparti (8) stemte for. Socialdemokratiet (9) stemte imod. Alternativet, Venstre og Konservative (4) undlod. Så forslaget faldt.

Alternativets forslag om toiletvogne stemte Enhedslisten, Alternativet, Venstre og Dansk Folkeparti (7) for. Socialdemokratiet, SF og Konservative (13) stemte imod. Radikale (!) undlod. Så forslaget faldt.

Herefter blev selve forslaget vedtaget med 14 stemmer for, mens 7 – Enhedslisten, Alternativet, Venstre og Dansk Folkeparti stemte imod.

Publiceret 22 June 2018 06:00