Nu starter Bo-Vest med at tilsætte klor til det varme brugsvand i Skrænt, skriver Benny Klausen. Arkivfoto

Nu starter Bo-Vest med at tilsætte klor til det varme brugsvand i Skrænt, skriver Benny Klausen. Arkivfoto

DEBAT: Klor i Galgebakkens vand

Af
Benny Klausen

Galgebakken Vester 8-3

Nu starter Bo-Vest med at tilsætte klor til det varme brugsvand i Skrænt. Beboerne er blevet informeret om at der vil være problemer med lugt af klor og gener på huden med det døde bioslim. Beboerne blev bedt om at lade den varme hane stå åben i længere tid for at skylle urenheder ud. Senere er der kommet ny information om at der alligevel ikke vil være urenheder i vandet og dermed ingen hudgener efter behandlingen med klor!

Den vigtigste information til beboerne i Galgebakken mangler dog stadig: Hvor og hvornår bliver der taget prøver af det varme vand så vi kan få at vide om Bo-Vest påstande om klor og dødt bioslim er sande.

Publiceret 09 July 2018 05:00