I dag er der adgang til Roholmparken via broen ved Trippendalsvej. Planen var engang, at der skulle have været en svømmehal på arealet. Nu bliver der seniorboliger. Foto: brie

I dag er der adgang til Roholmparken via broen ved Trippendalsvej. Planen var engang, at der skulle have været en svømmehal på arealet. Nu bliver der seniorboliger. Foto: brie

Seniorboliger i Roholmparken bygges op til Skriverhusene

Der skal bygges seniorbofællesskaber i en blanding af udlejning og ejerboliger i Roholmparken. Ikke alle politiske partier er dog enige i den plan

Af
Jørgen Brieghel

seniorboliger Hvilken type seniorboliger skal kunne bygges, og hvor skal de placeres? De to emner var genstand for stor debat, da kommunalbestyrelsen på sit møde før ferien skulle vedtage en plan for seniorboliger i Roholmparken.

I dag ligger Roholmparken som et grønt område afgrænset mod syd af Skriverhusene, mod øst af Humlehusene og eller af vejene Trippendalsvej og Roholmsvej.

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at her skal opføres seniorboliger. Der er indgået en aftale med AKB/KAB og med developerselskabet Propreco.

Det er besluttet, at der skal opføres seniorbofællesskaber med 50 almene boliger og 50 private boliger, og i øvrigt ske en fornyelse af Roholmparken.

Op til kommunalbestyrelsesmødet har der været holdt borgermøder, og de kommentarer der er kommet herfra er samlet i en såkaldt hvidbog. Det hele kan ses på albertslund.dk

Flere af borgernes indvendinger gik på placeringen af det nye byggeri. Der har været flere forslag. Men især to placeringer er diskuteret: Byggeri i nord med parken i midten. Byggeri i syd mod Srkiverhusene med parken mod nord og en åbning ned mod Trippendalstien.

Forvaltningen har indstillet, at der bygges mod syd. For at tilgodese beboerne i de nuværende bebyggelser oprettes grønne bælter mod syd mod Skriverhusene og mod øst mod Humlehusene.

Her på området skal der bygges.

Her på området skal der bygges.

Skidt placering

Sofie Amalie Blomsterberg (V) sagde, at hun fandt den sydlige placering skidt.

”Forklaringen er, at det giver mindre sammenhæng, hvis det bliver nord. Tværtimod, siger vi: Hvis det bliver mod syd, vil det blive mindre sammenhæng, fordi man så skal gennem et boligområde, hvis man vil ind og lufte hund i parken eller skal hente sine børn der leger i parken. Og hvis institutionerne i området på et tidspunkt skal genopbygges, vil det give bedre sammenhæng med en nordlig placering”.

Helge Bo Jensen (Enh.) var også imod placeringen i syd, og så var Enhedslisten generelt imod projektet

”Vi kan ikke tiltræde og ønsker ikke at gå videre, så længe det indbefatter det spekulationsprojekt, som der er lagt op til. Vi kommer hermed til at åbne for privat udlejning og private projekter, hvor nogle skal tjene rigtig mange penge. Det betyder høje huslejer og dårlig vedligeholdelse. Det kan vi ikke støtte”.

To projekter

Steen Christiansen (Soc.) sagde om baggrunden for projektet:

”Vi mangler seniorboliger, og vi har i lang tid set på Roholmparken til det. Der er to projekter: Et med almene seniorbofællesskaber i samarbejde med AKB/KAB. Siden har der også vist sig mulighed for en udviklingsaftale med privat developerselskab, så vi kan få 50 private seniorboliger i parken. Det har været et bredt politisk ønske i KB, at vi prøver at give borgerne tilbud, der er forskellige i ejerform og arkitektonisk udtryk. Man har peget på en disponering af hele Roholmparken med et park-udtryk, som vil komme alle i byen til gode. Ønsket er ikke at kranse parken ind mellem flere boligområder. Det andet hensyn har været at sikre bymæssig sammenhæng i bebyggelsen, så flere typer boliger bliver samlet. Vi synes, at den lokalisering her er den rigtige, når det drejer sig om at sikre parkmæssigt udtryk og et boligområde med forskelligartede interessenter. Der har været høring, og synspunkterne er kendte for os alle sammen”, sagde han.

Nils Jensen (Soc.) var ikke enig i, at placeringen af byggeriet mod syd er god:

”Jeg enig med Venstre. Flere er imod syd. Jeg forstår det ikke. Man vil lave en indkørsel til syddelen, som ligger over for Skriverhusene, og i forvejen er en ny indkørsel. Det er ikke smart, trafiksikkerhedsmæssigt. Broen ind ved Trippendalsvej mod nord blev lavet, fordi man engang ville have en svømmehal her. Det vil give mening at bygge mod nord med indkørsel herfra og så have en park i midten, hvor nye og bestående boliger kan mødes. Det er min personlige mening. Jeg fatter ikke, man vil mase det hele sammen mod syd”.

Placeringen er god

Lars Gravgaard Hansen (Kons.) syntes til gengæld, placeringen i syd er god:

”Det er en god sag. Der har været borgermøde, indsigelser osv. Det vi ser her, vil vi se mange andre steder. Nogle vil brokke sig over placeringen. Her er det godt, at byggefeltet er flyttet, så de umiddelbare indsigtsgener er væk ved at få et grønt bælte. Trafiksikkerhedsmæssigt, så mener vi at man kan sige det samme om mange andre veje. Hvis folk kører forfærdeligt, er det det, vi skal arbejde med. Og vi er meget tilfredse med, at nogen vil investere i vores by. Vi ser ikke spøgelser i, at nogen måske kan tjene penge på det her. Så vi tiltræder”

Jørn Jensby (Soc.) sagde, at der har været tale om en omfattende proces.

”Det er ikke altid, at alle er enige. Her er en god afbalanceret sag, og der er hårdt brug for seniorboliger. Jeg tilslutter mig”.

Der var afstemning om placeringen. Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Nils Jensen (Soc.) stemte for en nordlig placering. Men resten stemte imod. Så den nordlige placering faldt.

Selve indstillingen blev så vedtaget. For stemte 18. Venstre og Enhedslisten stemte imod.

Publiceret 12 July 2018 10:19